Tag Archives: Hlinský přivaděč

BUDLive Jaro 2021: Nové Vráto – místo pro život

Foto: Jan Schinko j.r.

V Českých Budějovicích by prý chtěl žít každý a v Novém Vrátě chceme žít my. Tímto článkem vám chceme přiblížit kout města, který najdete severovýchodně od centra směrem na Rudolfov. K Českým Budějovicím bylo Nové Vráto připojeno po 2. světové válce. Postupně bylo sevřeno mezi průmyslové areály a zanikla tak celá řada veřejných prostranství. Vše začalo koncem 60. let minulého století, kdy místní fotbalové hřiště za základní školou T.G.M. nahradil tehdejší městský národní výbor kovošrotem. Nové Vráto tím přišlo o prostor se zelení sloužící k setkávání lidí. Aktivita místních za socialismu vedla k uznání nevhodnosti umístění stavby kovošrotu, kdy v roce 1988 krajský výbor KSČ zadal pokyn provoz přemístit dále k pozemkům závodu Škoda. Nicméně události v 90. letech minulého století nabraly jiný směr: kovošrot byl zprivatizován, zůstal a zůstává na svém místě.

Nové Vráto očima Akčních Budějčáků a Spolku T.G.M. novevrato.cz (1. díl)

Velice nás potěšilo, že se spolek Akční Budějčáci rozhodl podpořit obyvatele naší čtvrti natočením série videí.

Podívejte se na úvodní reportáž:

A první ze série s účastí zástupců místního spolku:


Omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvuku danou natáčením u školy, kam doléhá od Rudolfovské velmi intenzivní hluk z dopravy i o víkendu.

Zaujala vás videa?

Podpořte autory a případně i náš spolek 🙂 přes „Tohle se mi líbí“ na Facebooku:

https://www.facebook.com/akcnibudejcaci/

Zeleno-modré Nové Vráto

Vzhledem k našim dlouhodobým snahám o zlepšení životního prostoru v Novém Vrátě jsme se rozhodli předložit městu, kraji a Teplárně ČB ucelený dokument s požadavky pro vytvoření strategie pro zeleno-modré Nové Vráto. Naše požadavky vycházejí z komunitního jednání konaného v roce 2018 a pravidelných schůzek členů a sympatizantů Spolku T.G.M. novevrato.cz.
Dokument najdete zde.

ČT 20.2.2015: Českobudějovický dálniční obchvat bude bez dvou sjezdů

Českobudějovický dálniční obchvat bude bez dvou sjezdů, rozhodli o tom úředníci ministerstev vnitra a dopravy. Sjezdy jsou blízko sebe a odporují normám. Z pěti plánovaných tak zůstanou jen tři.

Odkaz na záznam zpráv České televize 20.2.2015
čas 18:40 – 20:20

Dálniční obchvat Českých Budějovic

FRANTIŠEK KONEČNÝ, nám. primátora města Č. B.

Představitelé statutárního města České Budějovice jed­nali tento týden na minister­stvu dopravy o dálnici D3. Rád bych v této souvislosti uvedl několik informací.

Trasa dálnice kolem Čes­kých Budějovic je v územních plánech určena už od šedesá­tých let minulého století. Teh­dy však nikdo nepočítal, že právě tato komunikace bude součástí hlavního meziná­rodního silničního tahu, kte­rý vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka jako Transevropská dopravní síť (TEN-T). Je namístě také při­znat, že nikdy nebyly seriózně zkoumány jiné varianty ve­dení trasy dálnice kolem jiho­české metropole. Možná bychom tak nalezli lepší řeše­ní a zamezili současným dis­kusím o nejvhodnější trase. Osobně navrhované vedení D3 těsně kolem města nepovažuji za ideální.

My říkáme NE těm, co znají voliče jen před volbami

Volby jsou tu, všude billboardy se spoustou usmívajících se tváří a ve svých schránkách jste jistě našli bezpočet barevných letáků politických stran a hnutí ucházejících se o vaši podporu. Volební systém této země neumožňuje odvolat ty, kteří své sliby neplní, ani ty kdo ihned po volbách začnou dělat pravý opak. Obal prodává. Politici to dobře vědí. Teď nás potřebují. Za dva dny pro ně budeme bezvýznamní, a pokud po nich budeme něco chtít, tak nás budou ignorovat. To je naše trpká a dlouholetá zkušenost. Neházejme však všechny do jednoho pytle, ale také rozeznejme zrno od plev.

Ministerstvo hledá možnosti optimalizace a zrychlení výstavby D3 kolem ČB i v rámci plánovaných přivaděčů, město ústy nám. primátora Popelové pokračuje v ignoraci a monologu

Ministerstvo dopravy hledá možnosti optimalizace a zrychlení výstavby D3 kolem Českých Budějovic i v rámci plánovaných přivaděčů a tunelu. Slovy ministra se ve výsledku stavba dálnice urychlí a výrazně zlevní. ČTĚTE V ONLINE VERZI nebo zde v článku.

Zatímco radnice ústy náměstkyně primátora Popelové všechny argumenty občanů naprosto ignoruje a pokračuje v monologu a obhajobě přivaděče i nové průmyslové zóny. Dokládá to i odpověď na sepsanou petici občanů. Přečíst si můžete i odpověď občanů náměstkyni primátora Popelové na zamítnutí  jejich petice. Oba texty zveřejňujeme v plném znění bez úprav.

Píšeme zastupitelům k Hlinskému přivaděči

Text e-mailu odeslaného zastupitelům před hlasováním o výkupu pozemků pro Hlinský přivaděč (opraveno číslo jednacího bodu, více viz web města).  Jak jste si mohli přečíst v předešlém příspěvku, snaha zastupitele upozornit na to, že nejednají ve prospěch občanů se opět minula účinkem. Čest výjimkám!

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás tímto požádat, abyste na 33. zasedání zastupitelstva dne 11.9.2014 nepodpořili návrh rady města na dispozice majetkem města v bodě 26.8, tj. budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k.ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“.

Deník 12.9.2014: Hlinský přivaděč má zelenou. Ne všichni ale novou silnici vítají.

České Budějovice – Novou silnici mezi Suchým Vrbným a Novým Vrátem připravuje českobudějovická radnice. Ve čtvrtek pro její realizaci udělali zastupitelé další krok. Schválili směny některých potřebných pozemků v rozsahu 7,5 tisíce metrů čtverečních.

Pozemky mají sloužit ke stavbě komunikace, která propojí ulice Hlinskou a Hraniční a ke stavbě přivaděče k budoucí dálnici.

„Město komunikaci potřebuje,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodává, že z hlediska dopravního vlivu na město byla tato stavba vyhodnocena například jako významnější než Zanádražní komunikace v úseku Pekárenská – Propojení okruhů. Na projektu nových silnic souhrnně nazývaných Hlinský přivaděč spolupracuje město s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.

Osvícenci na radnici, aneb o (ne)zastupování

Jsem běžný občan bez právního vzdělání. Ve škole mě učili, že tu máme demokracii. Mnohokrát jsem to četl v novinách, slyšel v rádiu i v televizi. Také jsem si přečetl Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Ze všeho mi jasně vyplynulo, že demokracii, jako státní zřízení, zde skutečně máme. A to demokracii zastupitelskou. Pravidelně chodím k volbám, připomínka nade vše.

Pokud se nemýlím, za hlavní výhodu demokracie zastupitelské proti demokracii přímé se považuje to, že někdo občana zastupuje. Občan se tedy nemusí věnovat každé jednotlivé věci veřejné sám, nýbrž se jí zabývá někdo daleko kompetentnější než on.

Petice a odvolání

Vážení spoluobčané,

v pátek 18.7.2014 jsem na Magistrát města České Budějovice odnesl petici za zrušení stavby Hlinského přivaděče s 555 podpisy na 40 podpisových arších. Děkuji moc vám všem, kteří jste petici podpořili a také vám, kteří jste se sběrem podpisů pomohli či umožnili její podepisování ve svých prostorách. O reakci vedení města vás budeme neprodleně informovat.

Nicméně současný stav je takový, že město svůj záměr nestáhlo a jak asi víte i jsme zde psali, Stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Spolek byl z řízení vyloučen, takže jsme se proti neuznání našich námitek odvolali jako vlastníci dotčených nemovitostí. Argumentů proti stavbě jsme našli opravdu hodně. Pro ní jsme jich slyšeli naopak velmi málo. Předmětem námitek a odvolání je i řešení „Krčku“ v Hlinsku. Jak jsme již uvedli na jednání 13.5.2014 existuje podstatně šetrnější řešení a jedna jeho verze je dokonce i přímo zakreslená v územním plánu. Navržené propojení Hlinská-Hraniční je při vší úctě „Krček“ v bledě modrém jinde.

Poděkování

Dobrý den,

dnes jsem jako zmocněný zástupce veřejnosti podala, na základě věcně shodných připomínek, námitky ke změně územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a zároveň námitky k 1. aktualizaci zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Moc děkuji Vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit aktivity Spolku T.G.M. novevrato.cz a svůj podpis připojili pod zmocnění veřejného zástupce, který na základě věcně shodných připomínek, může podat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., námitky k výše uvedeným dokumentům. Celkem jsme nasbírali 247 podpisů. O vypořádání podaných námitek, Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Navzdory všem námitkám občanů Stavební úřad vyhověl Magistrátu a vydal územní rozhodnutí

Stavební úřad dne 16.6.2014 naplnil co deklaroval už předem na veřejném jednání 13.5.2014:  námitky vlastníků dotčených nemovitostí zamítl a vydal územní rozhodnutí!

Dovolujeme si při této příležitosti zveřejnit dva zásadní materiály, které názorně ukazují jak řízení probíhalo:

1. BEZPRÁVÍ A SKANDÁLNÍ „NESTRANNOST“ STAVEBNÍHO ÚŘADU!

Doporučujeme shlédnutí tohoto videa! Podívejte se, jakým způsobem o nás rozhodují úředníci placení z našich daní. V tomto případě konkrétně Mgr. Ing. Tůma ze stavebního úřadu ČB. Je to varování pro všechny, příště mohou rozhodovat o vašich životech doslova o vás bez vás.

Deník: Z polí bude silnice, sousedé protestují

Zasedání českobudějovického zastupitelstva.

Zasedání českobudějovického zastupitelstva. Ilustrační foto. Autor: Deník

České Budějovice – Velké emoce ve čtvrtek provázely v českobudějovickém zastupitelstvu jednání o koupi pozemků, nutných pro stavbu takzvaného Hlinského přivaděče. Město chce chystanou akcí zabít několik much jednou ranou. Získat spojení na dálnici a zároveň postavit novou silnici mezi Suchým Vrbným a Novým Vrátem.

Podle náměstka primátora Miroslava Jocha se v lokalitě některé pozemky budou kupovat a jiné třeba směňovat 
a na akci by se měly podílet město, Jihočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zatím jsou v místě budoucího přivaděče pole.

D3 a Hlinský přivaděč: my občané jsme se neprobrali až teď, to politici nás již 15 let ignorují!

Vážení občané Českých Budějovic,

velmi se nás dotýká, že z našich daní placení reprezentanti Magistrátu města České Budějovice i pracovníci na mnoha úřadech soustavně odmítají prakticky všechny naše námitky a připomínky a na místo konkrétních odpovědí slyšíme stále pouze alibistická odvolávání se na 15 let starý platný územní plán. K tomu jsme se prý měli vyjadřovat, ne k těm plánovaným stavbám, které jsou až na „drobné projektantské“ odchylky v souladu s ním. Tyto argumenty ze strany města jsou absurdní a v době moderní demokracie neakceptovatelné. Není možné, aby město vedlo monolog a arogantně prosazovalo své zájmy bez ohledu na názor občanů, jak je tomu v tomto případě. Protože pokud se toto děje, je velmi pravděpodobné, že jsou hájeny jiné zájmy, než zájmy občanů. Opravdu nesdílíme názor, že na revizi koncepčně špatných a město trvale poškozujících řešení je pozdě. Rozhodně není.