Category Archives: Historie

Jak je to s kontaminací parku a rybníčků za školou T.G.M. v Novém Vrátě?

Téma Kovošrotu, hluku z něj a kontaminace půdy či rybníčků v parku za školou T.G.M. v Novém Vrátě je a zůstává „evergreenem“ spojeným s touto východní částí Českých Budějovic (ČB). Kovošrot vznikl na místě fotbalového hřiště v padesátých či začátkem šedesátých let minulého století. Proti jeho stavbě a provozu se tvrdě ohrazovali místní, především aktivní pan Janda z Vřesové ulice. Právě on si vedl „album“ s různými články novin, korespondenci s úřady, s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), s policií atd. Tohle všechno bylo propojeno přáním vymístit Kovošrot z osídlené části ulice Prokopa Holého. Bohužel pan Janda odešel bez splněného přání a zanechal nám cenná data ve svém albu, jejichž část jsem dostala od paní Duchoňové.

Park, zelené plochy a rybníky Nového Vráta v minulosti

Dle informací, které se mi podařilo o Novém Vrátě dohledat, se zde první domy začaly stavět až od roku 1900, tedy pár let poté, co zde vznikla smaltovna (na rohu dnešní Rudolfovské a Okružní ulice). V souvislosti s rozvojem smaltovny se místní lokalita rozrůstala a v roce 1934 zde byla postavena základní škola T.G.M. Podle ní se jmenovala nynější Rudolfovská třída do roku 1956, Masarykova (v místech od rozcestí na Hlinsko až na konec katastru).

Upozornění na zajímavý projekt „Skutečná elita našeho národa“

Dovolujeme si upozornit na zajímavý dobrovolnický projekt na Facebooku, který v duchu svého motta stručně v obrázcích představuje příběhy elity našeho národa.

„Nejsme národem zbabělců a udavačů.
Příběhy lidí, na které můžeme být hrdí.“


Příklady z galerie zveřejněných fotek.Zamyšlení k 17. listopadu

17. listopad oslavujeme jako Den boje za svobodu a demokracii. Události 17.11.1939 v naší, tehdy nacistickým Německem okupované, zemi jsou od roku 1941 připomínány jako Mezinárodní den studenstva – jediný mezinárodní svátek  českého původu. Zároveň si připomínáme i události při 50. výročí tohoto svátku – v roce 1989. Jde bez pochyby o klíčový milník naší nedávné historie, se zásadním vlivem na současnost.

Nově nabytá svoboda se stala národu vítanou vzpruhou po více jak 40ti letech komunistické diktatury, udržované od roku 1968 přímou vojenskou okupací ze strany SSSR. Svobody jsme dosáhli a země po několika letech počátečních obtíží začala znovu prosperovat, přes všechny problémy a chyby. Kdo pamatuje, potvrdí obrovský rozdíl, je to velký úspěch, važme si jej každý den! Ačkoliv jsme svobodu tenkráte získali bez krveprolití, někteří i v tomto případě krví či obrovskými osobními oběťmi zaplatili. Nezapomínejme proto a střežme si ji!

Jaroslav Janda k výročí 28. října: Šrot je pro nás důležitější, než naše děti a pomník T.G.M.! Je to hanba nás všech!

Co se musí stát, aby nás to probudilo? Nestačí nám fakt, že si naše děti hrají za ohlušujícího řevu padajícího šrotu vedle skládky plné nebezpečného unikajícího olova? Na co čekáme? Až Kovošrot požere i celý park a zastupitelé raději zasypou rybníky hlínou, aby je nemuseli čistit?

Jak by oslavili zástupci města 28. říjen 2016 v Novém Vrátě? U jediného českobudějovického pomníku T.G.Masaryka  nebo v Parku u Kovošrotu? V podstatě jde o stejné místo. Jen jinak pojmenované v oficiálních dokumentech magistrátu! Kdo se podílí na jeho přejmenování? Na základě jakého podnětu? A co tomu říkají zastupitelé? Ví o tom? Nebo je to snad něčí záměr?

Výročí založení samostatného Československa

Znak první Československé republiky

Dnes si připomínáme 98. výročí založení naší republiky, samostatného Československa. Připomeňme si především, že ústřední heslo „pravda vítězí“, vryté i do našeho tehdejšího státního znaku, je nutné doprovodit Masarykovým „nebát se a nekrást“. To je odkaz pro národ platný dodnes. Pokud jej nebudeme následovat, nikdy se nemůžeme dočkat vlády práva a spravedlnosti a heslo na našem státním znaku zůstane jen připomínkou ideálů našeho prezidenta zakladatele.

D3 a Hlinský přivaděč: my občané jsme se neprobrali až teď, to politici nás již 15 let ignorují!

Vážení občané Českých Budějovic,

velmi se nás dotýká, že z našich daní placení reprezentanti Magistrátu města České Budějovice i pracovníci na mnoha úřadech soustavně odmítají prakticky všechny naše námitky a připomínky a na místo konkrétních odpovědí slyšíme stále pouze alibistická odvolávání se na 15 let starý platný územní plán. K tomu jsme se prý měli vyjadřovat, ne k těm plánovaným stavbám, které jsou až na „drobné projektantské“ odchylky v souladu s ním. Tyto argumenty ze strany města jsou absurdní a v době moderní demokracie neakceptovatelné. Není možné, aby město vedlo monolog a arogantně prosazovalo své zájmy bez ohledu na názor občanů, jak je tomu v tomto případě. Protože pokud se toto děje, je velmi pravděpodobné, že jsou hájeny jiné zájmy, než zájmy občanů. Opravdu nesdílíme názor, že na revizi koncepčně špatných a město trvale poškozujících řešení je pozdě. Rozhodně není.

Z nedávné historie na aktuální téma: Sedm křižovatek na sebe skoro dohlédne

Plánovaná podoba dálnice D3 v okolí Českých Budějovic. Autor: PragoProjekt

Plánovaná podoba dálnice D3 v okolí Českých Budějovic. Autor: PragoProjekt

10.3.2011 22:10

České Budějovice – Jak bude vypadat dálnice u Českých Budějovic, by se mělo rozhodnout příští měsíce.

V souvislosti s důležitou komunikací, která by se měla začít stavět v roce 2015, se ale objevily i zcela překvapivé návrhy, jejichž autorem je Stanislav Rataj, českobudějovický zastupitel a člen dopravní komise rady města. Deník mu položil několik otázek.

Jste člen dopravní komise rady města, ale máte vzdělání v nějakém dopravním oboru? Z čeho vycházíte při svých připomínkách k současnému navrhovanému řešení?
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích a následně ČVUT Praha. Součástí studií byla i výuka dopravních staveb. Ve srovnání se zahradními architekty a jinými druhy vzdělání lidí, kteří rozhodují a rozhodovali o dopravní infrastruktuře Českých Budějovic, je toto vzdělání odpovídající dané problematice. Kromě dosaženého vzdělání mám za více než dvacet let vedení své firmy najeto přes 1,8 milionu kilometrů po mnoha zemích světa. Zkušenosti z těchto zemí chci uplatňovat v našem městě. Proto i moje proklamovaná vize vybudovat zde dopravní infrastrukturu na úrovni vyspělých západních měst.