Tag Archives: D3

BUDLive Jaro 2021: Nové Vráto – místo pro život

Foto: Jan Schinko j.r.

V Českých Budějovicích by prý chtěl žít každý a v Novém Vrátě chceme žít my. Tímto článkem vám chceme přiblížit kout města, který najdete severovýchodně od centra směrem na Rudolfov. K Českým Budějovicím bylo Nové Vráto připojeno po 2. světové válce. Postupně bylo sevřeno mezi průmyslové areály a zanikla tak celá řada veřejných prostranství. Vše začalo koncem 60. let minulého století, kdy místní fotbalové hřiště za základní školou T.G.M. nahradil tehdejší městský národní výbor kovošrotem. Nové Vráto tím přišlo o prostor se zelení sloužící k setkávání lidí. Aktivita místních za socialismu vedla k uznání nevhodnosti umístění stavby kovošrotu, kdy v roce 1988 krajský výbor KSČ zadal pokyn provoz přemístit dále k pozemkům závodu Škoda. Nicméně události v 90. letech minulého století nabraly jiný směr: kovošrot byl zprivatizován, zůstal a zůstává na svém místě.

Veřejné projednání k zahájení územního řízení k D3 v ČB

Veřejné projednání k zahájení územního řízení k D3, (půjde i o úsek do Hlinska) proběhne zítra 15.3. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva města České Budějovice, budova radnice, vchod č. 3, druhé patro, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1. Je to poslední možnost podat námitky k územnímu řízení.

BD 23.4.2016: Ministr dopravy Dan Ťok bude v úterý diskutovat s občany Budějc

Ministr dopravy Dan Ťok dorazí v úterý 26. dubna do Českých Budějovic a bude diskutovat s občany o infrastruktuře, která Jihočeský kraj trápí. Kromě toho absolvuje setkání se starosty okolních obcí a novináři.

„Beseda s občany se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva města od 17 hodin a kromě ministra bude na dotazy občanů odpovídat také generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Osobně jsem rád, že mé pozvání do Českých Budějovic přijala tak silná reprezentace, protože doprava je pro naše město naprosto klíčová,“ uvedl náměstek primátora František Konečný.

Ťok začne svou návštěvu na úseku dostavby dálnice D3 v úseku Borek-Úsilné, kde se setká s představiteli Budějc. Následně se ministr přesune přímo do krajské metropole, kde promluví s primátorem města Jiřím Svobodou. Nevynechá ani jednání se zástupci samospráv Jihočeského kraje. Hlavními tématy tohoto jednání budou dálnice D3 a českobudějovické komunikace spadající pod správu Ředitelství silnic a dálnic. Po tiskové konferenci zakončí návštěvu ministr dopravy Dan Ťok besedou s občany Českých Budějovic.

18.3.2015 – Přednáška Dánice D3 a její trasa českobudějovickou aglomerací

Spolek T.G.M. novevrato.cz si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ing. arch. Ladislava Vonáška „Dálnice D3 a její trasa českobudějovickou aglomerací“. Akce se uskuteční 18.3.2015 od 18:00 v Baby centru Šikulka.

Počet míst je omezen, rezervujte si, prosím, místo předem. Více viz odkaz výše nebo v pozvánce zde.

ČT 20.2.2015: Českobudějovický dálniční obchvat bude bez dvou sjezdů

Českobudějovický dálniční obchvat bude bez dvou sjezdů, rozhodli o tom úředníci ministerstev vnitra a dopravy. Sjezdy jsou blízko sebe a odporují normám. Z pěti plánovaných tak zůstanou jen tři.

Odkaz na záznam zpráv České televize 20.2.2015
čas 18:40 – 20:20

Dálnice do Budějovic nepatří, městu uškodí

JAROSLAV JANDA, Nové Vráto (názor zveřejnil Českobudějovický deník v únoru 2015)

Rád bych učinil několik poznámek k záměru postavit na okraji Českých Budějovic dálnici.
Podle mého názoru dálnice do takové blízkosti města nepatří. Přinese prach, hlučnost a škodlivé zplodiny do hustě obydleného území. Architekti z Brna údajně už v roce 1997 při přípravě současného územního plánu varovali vedení města, že České Budějovice už jsou auty zahlceny a dálnice intenzitu dopravy jen zvýší. A to už mezi lety 1992 a 1997 se průtah městem zvýšil téměř dvojnásobně.

Dálniční obchvat Českých Budějovic

FRANTIŠEK KONEČNÝ, nám. primátora města Č. B.

Představitelé statutárního města České Budějovice jed­nali tento týden na minister­stvu dopravy o dálnici D3. Rád bych v této souvislosti uvedl několik informací.

Trasa dálnice kolem Čes­kých Budějovic je v územních plánech určena už od šedesá­tých let minulého století. Teh­dy však nikdo nepočítal, že právě tato komunikace bude součástí hlavního meziná­rodního silničního tahu, kte­rý vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka jako Transevropská dopravní síť (TEN-T). Je namístě také při­znat, že nikdy nebyly seriózně zkoumány jiné varianty ve­dení trasy dálnice kolem jiho­české metropole. Možná bychom tak nalezli lepší řeše­ní a zamezili současným dis­kusím o nejvhodnější trase. Osobně navrhované vedení D3 těsně kolem města nepovažuji za ideální.

My říkáme NE těm, co znají voliče jen před volbami

Volby jsou tu, všude billboardy se spoustou usmívajících se tváří a ve svých schránkách jste jistě našli bezpočet barevných letáků politických stran a hnutí ucházejících se o vaši podporu. Volební systém této země neumožňuje odvolat ty, kteří své sliby neplní, ani ty kdo ihned po volbách začnou dělat pravý opak. Obal prodává. Politici to dobře vědí. Teď nás potřebují. Za dva dny pro ně budeme bezvýznamní, a pokud po nich budeme něco chtít, tak nás budou ignorovat. To je naše trpká a dlouholetá zkušenost. Neházejme však všechny do jednoho pytle, ale také rozeznejme zrno od plev.

Ministerstvo hledá možnosti optimalizace a zrychlení výstavby D3 kolem ČB i v rámci plánovaných přivaděčů, město ústy nám. primátora Popelové pokračuje v ignoraci a monologu

Ministerstvo dopravy hledá možnosti optimalizace a zrychlení výstavby D3 kolem Českých Budějovic i v rámci plánovaných přivaděčů a tunelu. Slovy ministra se ve výsledku stavba dálnice urychlí a výrazně zlevní. ČTĚTE V ONLINE VERZI nebo zde v článku.

Zatímco radnice ústy náměstkyně primátora Popelové všechny argumenty občanů naprosto ignoruje a pokračuje v monologu a obhajobě přivaděče i nové průmyslové zóny. Dokládá to i odpověď na sepsanou petici občanů. Přečíst si můžete i odpověď občanů náměstkyni primátora Popelové na zamítnutí  jejich petice. Oba texty zveřejňujeme v plném znění bez úprav.

Píšeme zastupitelům k Hlinskému přivaděči

Text e-mailu odeslaného zastupitelům před hlasováním o výkupu pozemků pro Hlinský přivaděč (opraveno číslo jednacího bodu, více viz web města).  Jak jste si mohli přečíst v předešlém příspěvku, snaha zastupitele upozornit na to, že nejednají ve prospěch občanů se opět minula účinkem. Čest výjimkám!

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás tímto požádat, abyste na 33. zasedání zastupitelstva dne 11.9.2014 nepodpořili návrh rady města na dispozice majetkem města v bodě 26.8, tj. budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k.ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“.

MF DNES 23.6.2014: Obchvat Budějovic je v ohrožení. Zpozdí se stavba o dalších deset let?

23. června 2014  17:55 Ministr dopravy Antonín Prachař chce stavět dálnici D3 co nejlevněji, nelíbí se mu proto drahý tunel na Pohůrce u Českých Budějovic. Případné změny však mohou způsobit zdržení už tak odkládané stavby o další roky. Fotogalerie na iDNES

Dálniční obchvat kolem Budějovic se dostává do dalších problémů. Těžko spočítat, kolik už jich tuto stavbu provázelo nebo provází. Tentokrát se potíže týkají hlavně tunelu Pohůrka, který má být součástí osmikilometrového obchvatu. Kromě toho, že je stavba ve skluzu, není jasná ani její podoba a z tunelu možná úplně sejde.

Nelíbí se ministru dopravy Antonínu Prachařovi z hnutí ANO. Podle něho je stavba drahá a odporuje technickým normám. V těchto dnech se rozhoduje, zda se celý projekt nevrátí k variantě před pěti lety, nebo dokonce před dvaceti lety.

ČT24: Kde ušetřit na D3? Ministerstvo se chce zbavit tunelu u Budějovic

České Budějovice – Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic hledají způsob, jak se zbavit nejdražší položky na seznamu staveb potřebných k dostavbě dálnice D3 – téměř kilometrového tunelu na okraji Českých Budějovic. Pokud ale projekt změní, znamená to, že se dokončení jihočeské části kapacitní spojnice Prahy s Lincem opět oddálí. Úvahy přicházejí v roce, kdy se má v Rakousku otevřít první část rychlostní silnice S10, která má časem vést až na hranice. Součástí S10 je i čtyřkilometrový tunel.

D3 a Hlinský přivaděč: my občané jsme se neprobrali až teď, to politici nás již 15 let ignorují!

Vážení občané Českých Budějovic,

velmi se nás dotýká, že z našich daní placení reprezentanti Magistrátu města České Budějovice i pracovníci na mnoha úřadech soustavně odmítají prakticky všechny naše námitky a připomínky a na místo konkrétních odpovědí slyšíme stále pouze alibistická odvolávání se na 15 let starý platný územní plán. K tomu jsme se prý měli vyjadřovat, ne k těm plánovaným stavbám, které jsou až na „drobné projektantské“ odchylky v souladu s ním. Tyto argumenty ze strany města jsou absurdní a v době moderní demokracie neakceptovatelné. Není možné, aby město vedlo monolog a arogantně prosazovalo své zájmy bez ohledu na názor občanů, jak je tomu v tomto případě. Protože pokud se toto děje, je velmi pravděpodobné, že jsou hájeny jiné zájmy, než zájmy občanů. Opravdu nesdílíme názor, že na revizi koncepčně špatných a město trvale poškozujících řešení je pozdě. Rozhodně není.

5plus2.cz: Projekt dálničního obchvatu Budějovic je plný chyb

Pohled na vjezd do tunelu Pohůrka | foto: Vizualizace archiv magistrátu Českých Budějovic

Pohled na vjezd do tunelu Pohůrka | foto: Vizualizace archiv magistrátu Českých Budějovic

ČESKÉ BUDĚJOVICE Dálniční obchvat Českých Budějovic naráží na problémy. Mimoúrovňové křižovatky jsou příliš blízko sebe, napojení na ně neodpovídá normám. Ministrovi dopravy Antonínu Prachařovi se nelíbí ani návrh skoro kilometrového tunelu Pohůrka.

Pomsta politiků. Tak označují někteří experti projekt dálničního obchvatu krajského města. Před pěti lety totiž budějovičtí radní umluvili ministerstvo dopravy, aby původní řešení obchvatu od Pragoprojektu nechalo upravit.

V Českých Budějovicích se bouří proti stavbě dálničního přivaděče

aktualizováno 13. 5. 2014 10:12

Hlinsko – Pět let po potvrzeném územním rozhodnutí k dálničnímu obchvatu Českých Budějovic se množí proti projektu protesty. Obyvatelé městské části Nové Vráto, kterých se dotýká stavba plánovaného Hlinského přivaděče, založili občanské sdružení odmítající dopravní tepnu pod jejich okny. Přivaděč má platit za jeden z hlavních sjezdů do centra Českých Budějovic bez omezené kamionové dopravy. Iniciátorka petice Lenka Střítecká zdůvodnila podpisový protest tím, že žádný zvolený zastupitel nehájí zájmy lidí z oblastí dotčených obchvatem. Autoři petice považují stavbu za nadbytečnou. Náměstkyně primátora Českých Budějovic pro dopravu Ivana Popelová ale namítá, že Hlinský přivaděč je v územním plánu už od roku v roce 2000 a nyní je na protesty pozdě.