Píšeme zastupitelům k Hlinskému přivaděči

Text e-mailu odeslaného zastupitelům před hlasováním o výkupu pozemků pro Hlinský přivaděč (opraveno číslo jednacího bodu, více viz web města).  Jak jste si mohli přečíst v předešlém příspěvku, snaha zastupitele upozornit na to, že nejednají ve prospěch občanů se opět minula účinkem. Čest výjimkám!

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás tímto požádat, abyste na 33. zasedání zastupitelstva dne 11.9.2014 nepodpořili návrh rady města na dispozice majetkem města v bodě 26.8, tj. budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k.ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“.

Účelem výkupu a směny pozemků je umožnit v dané lokalitě vybudovat stavbu, která jak se důvodně domníváme, není ve veřejném zájmu, která svou existenci v územním plánu opírá o právně neplatné dokumenty jako je IPOD, jejíž současný projekt není v souladu s územním plánem, hrubě poškozuje životní prostředí občanů města a je dopravně nadbytečná. Jako občané jsme se vůči ní vymezili sepsáním petice a také odvoláním vůči územnímu rozhodnutí na její stavbu.

Dovolujeme si zde opakovaně stručně shrnout několik zásadních argumentů, na které stále upozorňujeme a prozatím jsme neslyšeli žádné protiargumenty, které by je vyvracely:

1. Současný projekt odklání trasu Hlinského přivaděče od původní trasy vymezené v územním plánu, a to směrem blíže obytné zástavbě a nadlimitně ji zatěžuje hlukem. Důvodem odklonu trasy je fakt, že v ose přivaděče navržené platným územním plánem, bylo postaveno několik staveb. Což je také předmětem odvolání proti územnímu rozhodnutí k připravované stavbě. Grafické znázornění rozporů najdete zde: http://bit.ly/hp-upnm

2. Stavba je místně nadbytečná: oblast je k plánované dálnici již připojená, asi 2-3 km odtud je již postavený kapacitní čtyřproudý přivaděč (silnice I34), dále propojení Hlinská-Hraniční má řešení v místní komunikaci zanesené i v ÚPnM – propojení Vrbenská – Rudolfovská s vyústěním do stejného místa jako by vedl Hlinský přivaděč viz http://bit.ly/krcek-reseni.

3. Stavba je koncepčně nadbytečná: když se kdekoliv ve světě u města obdobné velikosti staví dálnice, tak stačí 2 dálniční přivaděče, není jich tedy potřeba 5 jako v ČB.

4. Stavba je dopravně nežádoucí: hustota přivaděčů dle současného návrhu by vedla k tomu, že podle norem by musela být snížena rychlost na dotčených úsecích D3 na 70, popř. 80 km/h, což kromě zhoršení plynulosti dopravy způsobí i zvýšené exhalace v těsné blízkosti města a přilehlých obcí.

5. Koncepce dopravy, o kterou se návrh opírá, neakcentuje MHD (tj. skutečné funkční řešení dopravy v každém větším městě), nýbrž „rozptyluje“ dopravu na dálniční přivaděče a počítá se zpoplatněnou (!) dálnicí jako součástí městského okruhu.

6. Není patrně ve veřejném zájmu budovat za stamiliony z peněz daňových poplatníků sjezdy z dálnice pro nové areály, pro které je 300 ha volného místa v oblasti Okružní a u již připraveného kapacitního napojení na D3 čtyřproudou silnicí I34 přes MÚK Úsilné.

7. Zavádění dálnice do těsné blízkosti města (v některých částech i méně než 3,5 km vzdušnou čarou od náměstí Přemysla Otakara II.) dle historicky nešťastně zvoleného a již všude ve světě koncepčně překonaného řešení (auta se zde musí zastavit a cestující utratit své peníze), trvale zabrání rozšiřování města a okolních obcí a zhorší (v některých ročních obdobích významně) již tak neuspokojivou kvalitu vzduchu v českobudějovické pánvi.  Naší vizí je růst Českých Budějovic. S napojením na dálnici, evropský železniční koridor, mezinárodním letištěm, blízkostí atomové elektrárny a přesto stále blízko přírodě tomu budou vytvořeny daleko lepší podmínky než dosud. Proto považujeme za bezpodmínečně nutné záměr zavést dálnici do těsné blízkosti města revidovat a budeme se nadále zasazovat o to, aby rozvoji města dálnice napomohla, nikoliv aby mu uškodila.

Zvažte, prosím, jestli po přečtení těchto argumentů je podpora návrhu opravdu v souladu se zájmem města a jeho občanů. Děkujeme.

Za petiční výbor Petice za zrušení Hlinského přivaděče, odevzdané Magistrátu města dne 18.7.2014

Karel Turek

Člen výkonného výboru

Spolek T.G.M. novevrato.cz

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..