Monthly Archives: Červen 2023

Úprava zadání Územního plánu Českých Budějovic jako dárek občanům na dovolenou?

Motto: KULTURA JE, když se občan může vyjádřit k podobě svého města @budejovice.2028

Koordinační výkres Územního plánu ČB

Milí spoluobčané, víte, že na úřední desku města byl 13.6.2023 umístěn Návrh úpravy zadání Územního plánu České Budějovice? Odkazy na jednotlivé dokumenty najdete níže. Každý občan Českých Budějovic, který má ve městě trvalé bydliště, může nyní podávat připomínky, navrhnout, co by ve městě chtěl, a co …

Projekt Zeleno-modrého srdce vs. multifunkční hřiště

Vážení přátelé,

minulý týden jsem byla jsem oslovena paní Říhovou, nově ustanovenou předsedkyní Územní skupiny pro Nové Vráto, která tlumočila náhlý podnět z kraje/ města postavit v centru parku multifunkční hřiště.

Na 19.6. byla narychlo svolaná schůze, které se účastnili pan hejtman Kuba, pan Hornát – vedoucí odboru regionálního rozvoje, 1. náměstek primátorky pan Maroš, vedoucí investičního odboru pan Polák, vedoucí odboru …

Roztluče se Zeleno-modré srdce Nového Vráta?

Heslo oblíbené akce participativních rozpočtů města České Budějovice je „Zapojte se a tvořte svoje město!“.  Od 1. výzvy v roce 2019 jsme se účastnili všech ročníků této oblíbené aktivity. Především díky Vám a Vašim hlasům jsme byli úspěšní. Díky účasti mnohých z Vás v dotazníkovém šetření, jsme získali představu o tom, co se Vám v území nelíbí, líbí a co byste ocenili. …