Monthly Archives: Březen 2021

Ukliďme Nové Vráto, sobota 27.3.2021

V rádiu v pondělí ráno jsem zaslechla zprávu: „O víkendu 27.-28. března úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Podle prvních odhadů se jej zúčastnilo na zhruba tisícovce míst 40-50 tisíc dobrovolníků.“ Jsem hrdá na to, že mluvili i o nás, o pětadvaceti dobrovolnících z Nového Vráta!

Organizace akce „Ukliďme Nové Vráto“ se ujala Zuzka Jindrová za podpory Evy Semančíkové. Sraz byl jasný: v parku za školou v sobotu v deset. Zuzka vytýčila pět uklízecích okruhů po Vrátě a jeden speciálně dětský u Vráteckého potoka. Rozdělení do skupin bylo na bázi „jak kdo chtěl“ a pak šlo vše jak na drátkách. Do mobilu nám Zuzka zaslala „náš uklízecí rajón“, vyfasovali jsme gumové rukavice a několik silnostěnných modrých pytlů, které poskytl Odbor správy veřejných statků magistrátu města. Poslední informace se týkala svozných míst pro nasbíraný odpad – tato místa musela být nahlášena na město. Plni odhodlání k dobré věci a představy, že ve Vrátě „tolik odpadu zase není“, jsme vyrazili. Odhodlání vydrželo, představa byla zcela mylná! Naplnili jsme 36 pytlů! Čím? Papírky od cukrovinek, prázdnými kelímky od kávy koupené na benzíně, krabičkami od cigaret, lahvemi od alkoholu, rouškami, spodním prádlem, kanystry, oblečením, pokrývkami hlavy, plechovkami od nápojů, plastovými lahvemi ale i zlikvidovanou černou skládkou u Hlinské ulice, kde jsme našli i vánoční stromeček se stojanem.

Tour de Nové Vráto 22.3.2021

V návaznosti na náš dokument adresovaný magistrátu s požadavkem, aby byla zpracována „Strategie pro zeleno-modré Nové Vráto“, kontaktoval Spolek T.G.M. předseda Komise pro životní prostředí pan Tomáš Kubín a chtěl s námi mluvit o problematice Nového Vráta. Nabídli jsme mu tedy procházku po Novém Vrátě s výkladem, kterou již nazýváme Tour de Nové Vráto. 🙂

Procházka Novým Vrátem se uskutečnila 22.3.2021, za ne příliš jarního počasí. Pan Tomáš Kubín je ve vedení komise od ledna 2021 a jak nám sám na začátku procházky řekl, téma Nového Vráta bude „červenou nití“ jednání komise v letošním roce. Pan předseda na schůzku přišel plně připraven a informován o našich aktivitách, což nás velmi mile překvapilo. Cestou skrz park za školou, přes proluku za malým hřištěm, okolo Vráteckého potoka až k výjezdu z ulice Hlinská na Rudolfovskou třídu a zpět ke škole jsme hovořili o bolestech, potřebách a výzvách pro rozvoj Nového Vráta: o participativním rozpočtu, o revitalizaci parku za školou, o Kovošrotu, o stavbě komplexu Dubičný potok, o potřebě zeleně, o problematice bezpečné cesty do centra, o možnostech zřízení Liniového parku, o požadavku zpracování strategie rozvoje Nového Vráta a částečně jsme se dotkli i tématu plánované spalovny odpadu. Právě v přípravě zamýšlené stavby spalovny vidí pan předseda reservy v komunikaci napříč všemi zainteresovanými stranami a zdůraznil nutnost otevřené komunikace u kulatého stolu.

BUDLive Jaro 2021: Nové Vráto – místo pro život

Foto: Jan Schinko j.r.

V Českých Budějovicích by prý chtěl žít každý a v Novém Vrátě chceme žít my. Tímto článkem vám chceme přiblížit kout města, který najdete severovýchodně od centra směrem na Rudolfov. K Českým Budějovicím bylo Nové Vráto připojeno po 2. světové válce. Postupně bylo sevřeno mezi průmyslové areály a zanikla tak celá řada veřejných prostranství. Vše začalo koncem 60. let minulého století, kdy místní fotbalové hřiště za základní školou T.G.M. nahradil tehdejší městský národní výbor kovošrotem. Nové Vráto tím přišlo o prostor se zelení sloužící k setkávání lidí. Aktivita místních za socialismu vedla k uznání nevhodnosti umístění stavby kovošrotu, kdy v roce 1988 krajský výbor KSČ zadal pokyn provoz přemístit dále k pozemkům závodu Škoda. Nicméně události v 90. letech minulého století nabraly jiný směr: kovošrot byl zprivatizován, zůstal a zůstává na svém místě.

Nové Vráto očima Akčních Budějčáků a Spolku T.G.M. novevrato.cz (1. díl)

Velice nás potěšilo, že se spolek Akční Budějčáci rozhodl podpořit obyvatele naší čtvrti natočením série videí.

Podívejte se na úvodní reportáž:

A první ze série s účastí zástupců místního spolku:


Omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvuku danou natáčením u školy, kam doléhá od Rudolfovské velmi intenzivní hluk z dopravy i o víkendu.

Zaujala vás videa?

Podpořte autory a případně i náš spolek 🙂 přes „Tohle se mi líbí“ na Facebooku:

https://www.facebook.com/akcnibudejcaci/

Jak by mělo vypadat „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“?

Vážení spoluobčané,

začínáme s tvorbou studie „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“. Pro vypracování dobrého návrhu potřebujeme znát Váš názor na něj, ale díky současné epidemiologické situaci se bohužel nemůžeme setkat osobně.

Obracíme se na Vás proto s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který najdete na stránkách http://parknovevrato.cz/

Dotazník prosím vyplňte do 21.3.2021 za sebe a poté pozvěte k počítači své děti, partnery a prarodiče.