Monthly Archives: Únor 2020

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové Spolku T.G.M. novevrato.cz, vážení sousedé a obyvatelé Nového Vráta a přilehlého okolí, srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku T.G.M. novevrato.cz, která se bude konat v prostorách restaurace, v objektu Baby centra Šikulka v 1. patře,

dne 26.2.2020 v 19:30 hod.

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů Spolku, bude svolána členská schůze v náhradním termínu, dne 26.2.2020 ve 20:00 hod.

Aktivity v roce 2019

V návaznosti na výsledky společného setkání obyvatel v roce 2018, vznikly ve spolupráci Spolku T.G.M. a územní skupiny č. 7 následující aktivity

Přehled aktivit v roce 2019

2018 / 2019 podány připomínky k záměrům výstavby obaloven živičných směsí (výrobnám asfaltových směsí) v lokalitě Okružní

Březen 2019 – setkání s panem Kohnem (Komise pro životní prostředí) nevyšlo – tématem mělo být zhodnocení kořenové čističky menšího rybníčku

Duben 2019 – schůzka s panem Moravcem v parku za školou. Projednali jsme spolu následující:
– Ekoškolu a jejich potřebu rozšíření naučné stezky, možnost odkupu pozemků s chatou a garáží za rybníky.
– Vytyčení pozemků – ve smyslu, který strom patří městu, aby mohl být proveden tzv. výchovný řez dřevin.
– Potřeba výsadby nových stromů.
Pietní místo padlým za 1. svět. války – jeho údržba. Dotaz na odpovědný městský útvar.
– Potřeba pravidelných policejních hlídek hlavně o víkendu.
– Jak daleko jsou dotace na opravu střechy hasičárny.
– Liniový park – kdy bude zadána studie.
– Zvýšení stěny mezi Kovošrotem a parkem / zazelenění.
– Síť na hřišti, aby míč nepadal do vody

Setkání obyvatel Nového Vráta v roce 2018: podnět pro územní plán ČB


Nové Vráto a jeho obyvatele trápí celá řada problémů, které je třeba řešit. Jedním z nich je nemožnost se bezpečně po chodníku nebo na kole dostat do centra města, především díky absenci chodníků a cyklostezky. Řešením by mohlo být vybudování cyklostezky kolem Vráteckého potoka, která je zakreslená v územním plánu a je vedena jako veřejně prospěšná stavba. Proto v listopadu 2018, proběhlo v ZŠ T.G.M. v Novém Vrátě setkání cca 35 obyvatel Nového Vráta a Hlinska, abychom se zamysleli nad tím, co se nám v Novém Vrátě líbí, nelíbí a co by se dalo zlepšit. Nad mapami seděli lidé všech věkových generací, od dětí 9+, po dospělé 70+, což je dobrý vzorek pro zjištění názorů, jak lidé vnímají a využívají území Nového Vráta. Zaznělo hodně důležitých věcí, ze kterých vyplývá, že je nutné tohle území řešit a plánovat komplexně.
Výstup z tohoto setkání je zpracovaný v dokumentu: „VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ S OBČANY JAKO PODKLAD PRO ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE: LINIOVÝ PARK A CYKLOSTEZKA – VRÁTECKÝ POTOK“. Dokument je byl postoupen a je dostupný na Útvaru hlavního architekta města a s jeho svolením, výstup ze setkání uveřejňujeme také na našich stránkách. Ke stažení ZDE.