Monthly Archives: Leden 2017

Členská schůze spolku T.G.M. novevrato.cz – náhradní termín

Vážení spoluobčané, naši příznivci, členové spolku a zájemci o členství,

jelikož členská schůze konaná dne 7. 12. 2016 nebyla usnášeníschopná, z důvodu nízké účasti členů spolku, zveme Vás na členskou schůzi spolku T.G.M. novevrato.cz konané v náhradním termínu:

členská schůze spolku se uskuteční dne 1. 2. 2017 od 20:00.

Všichni jste srdečně zváni. Sejdeme se opět v prostorách Baby centra Šikulka 

Zemřel Jaroslav Janda

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 16. 1. 2017 zemřel náš dobrý soused, dlouholetý bojovník za lepší životní prostředí v Novém Vrátě i celých Českých Budějovicích, člověk s nezlomnou vírou ve spravedlnost a demokracii, ctitel a nositel odkazu T. G. Masaryka, vážený pan Jaroslav Janda.

Děkujeme za inspiraci. Vzpomínáme a nezapomeneme.
Spolek T.G.M. novevrato.cz

S panem Jaroslavem Jandou se naposledy

Závěr zjišťovacího řízení k asfaltovně: vliv na ŽP a zdraví bude posuzován!

Na úřední desce magistrátu je od 9.1.2017 zveřejněn dokument „Závěr zjišťovacího řízení“ k záměru „Výrobna asfaltových směsí České Budějovice“, který jsme i my jako spolek připomínkovali. Celý dokument je k dispozici i zde.

Závěr zjišťovací řízení