Monthly Archives: Červenec 2014

Petice a odvolání

Vážení spoluobčané,

v pátek 18.7.2014 jsem na Magistrát města České Budějovice odnesl petici za zrušení stavby Hlinského přivaděče s 555 podpisy na 40 podpisových arších. Děkuji moc vám všem, kteří jste petici podpořili a také vám, kteří jste se sběrem podpisů pomohli či umožnili její podepisování ve svých prostorách. O reakci vedení města vás budeme neprodleně informovat.

Nicméně současný stav je takový, že město svůj záměr nestáhlo a jak asi víte i jsme zde psali, Stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Spolek byl z řízení vyloučen, takže jsme se proti neuznání našich námitek odvolali jako vlastníci dotčených nemovitostí. Argumentů proti stavbě jsme našli opravdu hodně. Pro ní jsme jich slyšeli naopak velmi málo. Předmětem námitek a odvolání je i řešení „Krčku“ v Hlinsku. Jak jsme již uvedli na jednání 13.5.2014 existuje podstatně šetrnější řešení a jedna jeho verze je dokonce i přímo zakreslená v územním plánu. Navržené propojení Hlinská-Hraniční je při vší úctě „Krček“ v bledě modrém jinde.

Poděkování

Dobrý den,

dnes jsem jako zmocněný zástupce veřejnosti podala, na základě věcně shodných připomínek, námitky ke změně územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a zároveň námitky k 1. aktualizaci zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Moc děkuji Vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit aktivity Spolku T.G.M. novevrato.cz a svůj podpis připojili pod zmocnění veřejného zástupce, který na základě věcně shodných připomínek, může podat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., námitky k výše uvedeným dokumentům. Celkem jsme nasbírali 247 podpisů. O vypořádání podaných námitek, Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.