Monthly Archives: Srpen 2014

Osvícenci na radnici, aneb o (ne)zastupování

Jsem běžný občan bez právního vzdělání. Ve škole mě učili, že tu máme demokracii. Mnohokrát jsem to četl v novinách, slyšel v rádiu i v televizi. Také jsem si přečetl Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Ze všeho mi jasně vyplynulo, že demokracii, jako státní zřízení, zde skutečně máme. A to demokracii zastupitelskou. Pravidelně chodím k volbám, připomínka …