Monthly Archives: Srpen 2014

Osvícenci na radnici, aneb o (ne)zastupování

Jsem běžný občan bez právního vzdělání. Ve škole mě učili, že tu máme demokracii. Mnohokrát jsem to četl v novinách, slyšel v rádiu i v televizi. Také jsem si přečetl Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Ze všeho mi jasně vyplynulo, že demokracii, jako státní zřízení, zde skutečně máme. A to demokracii zastupitelskou. Pravidelně chodím k volbám, připomínka nade vše.

Pokud se nemýlím, za hlavní výhodu demokracie zastupitelské proti demokracii přímé se považuje to, že někdo občana zastupuje. Občan se tedy nemusí věnovat každé jednotlivé věci veřejné sám, nýbrž se jí zabývá někdo daleko kompetentnější než on.