Monthly Archives: Červen 2021

Jak je to s kontaminací parku a rybníčků za školou T.G.M. v Novém Vrátě?

Téma Kovošrotu, hluku z něj a kontaminace půdy či rybníčků v parku za školou T.G.M. v Novém Vrátě je a zůstává „evergreenem“ spojeným s touto východní částí Českých Budějovic (ČB). Kovošrot vznikl na místě fotbalového hřiště v padesátých či začátkem šedesátých let minulého století. Proti jeho stavbě a provozu se tvrdě ohrazovali místní, především aktivní pan Janda z Vřesové ulice. Právě on si vedl „album“ s různými články novin, korespondenci s úřady, s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), s policií atd. Tohle všechno bylo propojeno přáním vymístit Kovošrot z osídlené části ulice Prokopa Holého. Bohužel pan Janda odešel bez splněného přání a zanechal nám cenná data ve svém albu, jejichž část jsem dostala od paní Duchoňové.