Oplocené multifunkční hřiště v akci aneb žhavý kandidát na danajský dar.

Slíbila jsem, že budu informovat, jak pokračuje situace kolem oploceného multifunkčního hřiště, o němž se ve středu 28.6. jednalo i na nové Územní skupině č. 11. Nechci zde vůbec komentovat její nestandardní průběh. Zápis bude na stránkách magistrátu. Těch pár řádek níže berte jako můj osobní pohled na věc.

Celá akce ohledně oploceného multifunkčního hřiště mi připomíná zkušenost před lety, kdy jsme s manželem zařizovali byt. Naše maminky i s babičkou se nám rozhodly pomoci s jeho vybavováním a každá přišla s nabídkou právě jejího gauče. V dobré víře, že nemáme peníze, nám chtěly pomoct, ale zapomněly se zeptat, zda gauč opravdu potřebujeme. Tím jsme se my s manželem dostali na tenký led, jak je neurazit a těm 3 ženám, které máme moc rádi, vysvětlit, že zrovna „ten jejich nejlepší gauč“ už nemůžeme přijmout, neb do prostoru 3 x 4 m prostě 3 gauče nedáme.

Město/ kraj (vlastně po 14 dnech nevím, odkud ten nápad pochází) se nám rozhodli do parku umístit oplocené multifunkční hřiště. V původní verzi o rozměrech 20 x 40 m, k výšce oplocení jsme se při diskusích nedostali. V okolních obcích se pohybuje cca 3 – 4 m.

Všichni v Novém Vrátě víme, že tu hřiště pro „náctileté“ chybí. A jeho nabídka je na první pohled velice lákavá. Dle mého názoru to je však danajský dar, který vnáší nesvár mezi ty, co se prezentují jako dlouholetí obyvatelé Nového Vráta a ty, kteří se sem přistěhovali. Alespoň tak to někteří ve středu začali prezentovat při diskusích nad projektem prezentovaným v parku za školou a posléze také na územní skupině. Což mě osobně hodně mrzí. O hřiště stojíme všichni, ale rozcházíme se v názoru, kde hřiště umístit, jak má vypadat a jak dlouho na něj čekat. Sami prosazovatelé danajského daru si s jeho umístěním šoupou dle libosti, ve středu doprostřed parku, v pondělí na školní zahradu, ve středu opět zpět a v pátek krokují, kam by se opravdu vešlo. Velikost? Žádný problém, však se to nějak udělá.

Sama za sebe tu žiji téměř 15 let a nad tímto územím, jeho klady, zápory a potřebami místních, přemýšlím hodně intenzivně. Já se sem sice přistěhovala, ale Nové Vráto je rodným místem mých dětí, které tu vyrůstají a je to jejich rodný domov. My tu budeme také stárnout. To je druhá strana stejné mince.

Celý ten problém není o tom, zda v Novém Vrátě potřebujeme víc hřiště nebo park. Potřebujeme prostě obojí, park i hřiště. Dle mého názoru je zakopaný pes daleko hlouběji, a to v nesystémovém historickém územním plánování, které nebralo v potaz potřeby obyvatel na dostupná, kvalitní a dostatečně velká zelená veřejná prostranství neboli parky. Stejně jako na dostupná sportoviště pro děti. Park v Novém Vrátě je na mapě Budějovic, nalevo od železnice, jediný, který má rozlohu větší než 1 ha. Pro srovnání, je to zhruba stejně velká plocha jako zatravněný vnitřní prostor kruhového objezdu ve směru na Třeboň. Zkuste si cvičně představit, jak do tohoto kruháče narovnáte zhruba 1000 lidí různého věku, kteří žijí v Novém Vrátě a přilehlém Hlinsku, protože se chtějí někde scházet, pořádat společné akce, nebo jen chodit na procházky. Přidejte hřiště pro malé děti, lavičky na odpočinek, workoutové hřiště s košem na basketball, pingpongový stůl, 100 m volného prostoru pro tréninkový běh hasičů a oplocené hřiště 20 x 40 m, s běžnou výškou plotu 3 – 4 m.

Ve středu 28.6. jsme v parku znovu prezentovali celý projekt na obnovu Zeleno-modrého srdce a opakovali jsme argumenty, proč nakonec multifunkční hřiště není součástí projektu Zeleno-modrého srdce, ačkoli to byl ten hlavní impuls, proč jsme s nápadem na obnovou parku přišli.

Celý projekt byl založený na tom, že jsme se Vás ptali, jak území využíváte, co se Vám na něm líbí, co nelíbí. V dotazníkovém šetření odpovědělo 112 respondentů. Mimo to jsme se osobně dotazovali zástupců sdružení dobrovolných hasičů, pana ředitele ZŠ i členů učitelské sboru, jak v ZŠ, tak v MŠ. Zjistili jsme, že lidé do parku nejvíce chodí na hřiště s dětmi a akce pořádané hasiči ve spolupráci s Šikulkou.

(Zdroj: http://www.sikulka.com/fotogalerie/nggallery/fotogalerie/lampionovy-pruvod-1-11-2019)

Při návrhu projektu jsme proto respektovali především požadavek na ponechání volného prostoru na pořádání těchto akcí v přední části parku mezi školou a rybníky. Dalším důvodem je registrace parku jako významného krajinného prvku neboli území v dané lokalitě významné pro jeho estetické a ekologické hodnoty. Respektovali jsme vyjádření odboru životního prostředí, že v tomto území by neměly být velké zpevněné plochy.  

Chtěli jsme proto umístit hřiště za rybníky, kde jsme ve spolupráci s městem požádali Kovošrot o navrácení pozemku cca 40 x 10 m, aby na něj vznikl větší prostor. Ukázalo se však, že existuje projekt na revitalizaci rybníků a v těchto místech se počítá s řešením odtoku z vodních ploch. V projektu jsou proto navrženy dvě herně/ sportovní plochy, nazývané workoutovým hřištěm, kde bude umístěno několik posilovacích stanic, pingpongový stůl, lavičky apod., vše v takové kvalitě, aby byly prvky odolné proti vandalům. Bude sem přemístěn basketbalový koš z přední části parku. Od Kovošrotu bude workoutové hřiště odděleno kari sítěmi v dřevěném rámu, které by měly bránit přehazování míče na sousední oplocené pozemky. Součástí úpravy této plochy bude i vybudování nového mlatového povrchu pro pěší provoz na břehu Dolejšího rybníka, v blízkosti betonového plotu Kovošrotu.

Celá obnova parku a jeho vize spočívá v zachování a upřednostnění přírodního charakteru parku, protože právě toho si lidé v dotaznících nejvíce cenili. Naší vizí je vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy. Základem parku má být travnatá plocha v kontrastu s vodní plochou a vzrostlou zelení. Takto definovaný jsme podávali 2. projekt do participativního rozpočtu v roce 2021, a který tehdy podpořilo 357 obyvatel.

Jak jsem psala, multifunkční hřiště bychom v Novém Vrátě uvítali asi všichni. Navrhujeme ale dlouhodobě pronajmout/ odkoupit nevzhledné pozemky Kovošrotu nebo firmy ZENA cz, které se současným parkem úzce souvisí a umístit oplocené hřiště zde. Park by mohl být o tyto zanedbané pozemky rozšířen, a zároveň by se vyřešil problém se sídlem bezdomovců. Nebylo by ani nutné ubírat z navrhované rozlohy celého hřiště 20 x 40 m, vešlo by se sem i zázemí. Jednoduše kvalitní sportoviště. Celé území by se tak napojilo na veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky, se kterou počítá aktuálně platný územní plán. Současně celé území patří do vnějšího okolí areálu ZEVO Vráto, budoucí jihočeské velkokapacitní spalovny odpadů. V rámci zadání soutěžního workshopu zaměřeného mj. na krajinářské řešení vedoucí ke zlepšení industriálně-přírodní oblasti ZEVO Vráto a jeho širšího okolí bylo úkolem v bodě iii) zpracovat ideovou vizi pro zachování hodnot cenné okolní krajiny vně areálu ZEVO Vráto a pro zvýšení její prostupnosti a atraktivity pro návštěvníky tohoto území. Doufejme tedy, že se jím budou architektonické týmy zabývat.

Umístění oploceného multifunkčního hřiště za rybníky, stejně jako městem navrhované umístění hřiště do přední části parku mezi školní zahradu a rybníky má svá pro a proti (více viz níže). Ty jsme popsali v rámci prezentace projektu za školou ve středu 28.6. Přesto více než 50 obyvatel Nového Vráta a rodičů dětí místní ZŠ se podepsalo pod petici, vyzývající město o umístění hřiště za rybníky.

A proč jsem tyto řádky psala? Je to má reakce na nenadálé a rychlé aktivity ohledně umístění oploceného multifunkčního hřiště. Chci, abyste měli informace. Protože, pokud chcete někomu pomoci, slušnost je se nejprve zeptat, zda a jak pomoci můžete. Snad se Vás politici zeptají, jak chcete park využívat a co tam opravdu chcete. Já spolu s dalšími členy Spolku T.G.M. novevrato.cz jsme od roku 2019 věnovali spoustu hodin svého volného času tomu, aby vzniklo Zeleno-modré srdce s jednotnou vizí a snažili jsme se od začátku, aby obyvatelé Nového Vráta byli u toho. Byl COVID a nebylo to jednoduché. Přesto si troufnu říct, že do námi podávaných participativních projektů bylo zapojeno nejvíce obyvatel a měli možnost opravdu „participovat“. Kdo chtěl být informován, vždy si informace mohl najít nebo se zeptat.

Moc děkuji všem, kdo jste nás podporovali a hlasovali v participativním rozpočtu pro naše projekty. Stav realizace workoutového hřiště můžete sledovat v deníku projektu na stránkách ProBudejce.cz. Dle posledních informací z magistrátu, se počítá s tím, že bude realizováno ještě letos. Zda budou poslány do dalšího kola participativního rozpočtu námi letos navrhované projekty nevím. Teď štafetu přebírá někdo jiný…. Pravděpodobně někteří účastníci pondělní schůzky na magistrátě, o které jsem Vás informovala: http://parknovevrato.cz/o-nas/informace-ze-schuze-k-multifunkcnimu-hristi-za-ucasti-hejtmana/.  Doufejme tedy, že se najdou finance a úspěšně se budou realizovat všechny zbývající etapy Zeleno-modrého srdce Nového Vráta, včetně jeho rozšíření.

Pěkné letní dny, Eva Semančíková

P.S.: Mé velké díky jádru aktivních lidí z let 2011 – 2023 ve Spolku T.G.M. novevrato.cz.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..