Projekt Zeleno-modrého srdce vs. multifunkční hřiště

Vážení přátelé,

minulý týden jsem byla jsem oslovena paní Říhovou, nově ustanovenou předsedkyní Územní skupiny pro Nové Vráto, která tlumočila náhlý podnět z kraje/ města postavit v centru parku multifunkční hřiště.

Na 19.6. byla narychlo svolaná schůze, které se účastnili pan hejtman Kuba, pan Hornát – vedoucí odboru regionálního rozvoje, 1. náměstek primátorky pan Maroš, vedoucí investičního odboru pan Polák, vedoucí odboru ochrany životního prostředí pan Kyrián, za stavební úřad pan Čížek, paní Lenka Marcínová jako projektantka studie a projektu na obnovu Zeleno-modrého srdce a paní Říhová. Za Spolek T.G.M. jsme se schůzky zúčastnily já (protože jsem podávala projekt do Participativního rozpočtu na obnovu parku za školou), a paní Lenka Hessová.

Pan náměstek Maroš naši malou delegaci uvítal slovy, že by se toho pro občany v Novém Vrátě mělo udělat více, a že by se na obnově parku mělo město více podílet, tj. řešit odtok z rybníčků i možnosti odkoupení či dlouhodobého pronájmu přilehlých pozemků (momentálně ve vlastnictví Kovošrotu a firmy ZESA). Zástupci města slíbili, že v tomto ohledu podniknou další kroky, ale zatím bez závazných a konkrétních výstupů.

Celá schůzka se pak odehrávala okolo politického nápadu umístit do parku oplocené multifunkční hřiště cca 20 x 40 m.

Lenka Marcínová představila celou koncepci a vizi obnovy parku. My s Lenkou Hessovou jsme představily výsledky ankety z r. 2021, která díky COVIDu musela být on-line, ale ve které se 112 z Vás vyjádřilo, co se jim na parku líbí, co naopak nelíbí, a co byste si tam přáli.  

 Multifunkční hřiště bychom v Novém Vrátě samozřejmě uvítali asi všichni. Pro naše „náctileté“ zde nic není. Zásadně však nesouhlasíme s jeho umístěním do centrální části parku před rybníčkem. Navrhovaly jsme dlouhodobě pronajmout/ odkoupit nevzhledné pozemky Kovošrotu nebo firmy ZESA, které se současným parkem úzce souvisí (nevyužívaná plocha za rybníkem) a umístit oplocené hřiště zde. Park by mohl být o tyto zanedbané pozemky prodloužen, a zároveň by mohl být vyřešen problém se sídlem bezdomovců. V tomto případě by byla přední část parku zachována pro sousedská shromáždění a různé volnočasové aktivity napříč generacemi (např. přípravy na hasičské soutěže, pořádání dětského dne, pálení čarodějnic, či pořádání vánočního bazaru). Zůstalo by zde umístěno hřiště pro malé děti, jak je v projektu plánováno. Zároveň by škola mohla mít svoji školní zahradu rozšířenou o venkovní učebnu a vyvýšené záhony.

Přítomným jsem se snažila vysvětlit, že na celé území Zeleno-modrého srdce pohlížíme komplexně. Projekt byl vypracován s ohledem výsledky setkání s lidmi a přání vyjádřená v dotazníkovém šetření, byť někdy byla protichůdná a do malého prostoru parku za školou jsme s ohledem na existující projekty, při respektování územního plánu a významného krajinného prvku, kterým park je, a po diskusi s odborníky nemohli umístit vše. Do studie a projektu na obnovu parku, které vypracovala Ing. Marcínová v letech 2020-2021, byly požadavky obyvatel z dotazníkového šetření dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí zapracovány, byť s ohledem na malý prostor celého území, a samo město tuto studii schválilo a 357 občanů ji podpořilo v participativním rozpočtu.

Naše argumenty na nevhodnost umístění hřiště doprostřed parku, kde se scházíme a SHD zde spolu s Šikulkou pořádají spoustu akcí, snad padly na úrodnou půdu. Pozornost zástupců města se tedy přesunula na pozemek základní školy. Argumenovaly jsme, že při zpracování studie před 3 lety byl požadavek školy na přírodní zahradu a novou zahrádku pro školkové děti a u jednání musí být přítomen ředitel ZŠ, pan Špaček. A zároveň by bylo vhodné schůzku s ním udělat přímo v území, o které se jedná. Tyto argumenty pan náměstek Maroš uznal a přislíbil, že s panem ředitelem v blízké době schůzku zorganizuje a na jeho názor a potřeby dětí se zeptá.

Náš závěr schůzky:

Nejsme frustrováni tím, že se v Novém Vrátě nic neděje. Děje se toho hodně, a kdo se zajímá, ten ví. Leccos se i podařilo, např. máme opravenou hasičskou zbrojnici, z malého projektu se bude kupovat vybavení na pořádání akcí, přenosné ohniště, letos by se mělo začít realizovat workoutové hřiště vč. pingpongového stolu a basketbalového koše s odrazovou plochou, zavedli jsme tradici vánočních trhů, místní SHD a Šikulka pořádají aktivity pro děti i dospělé, atd…

Jsme naopak frustrováni, když nás politici neposlouchají. Ať už protože nic dělat nechtějí nebo prosazují stavby do míst, která máme potřebu využívat jinak. My tu žijeme.

Eva Semančíková

předsedkyně Spolku T.G.M. novevrato.cz

P.S.: O tom, zda budou do dalšího kola Participativního rozpočtu poslány nově navrhované projekty rozhodne Územní skupina č. 11 pro Nové Vráto, Husovu kolonii, Rudolfovské, Brněnské a Severní předměstí, která zasedne poprvé dne 28.6. 2023 v 18h v sídle SDH v Novém Vrátě. Pozvánku naleznete zde.

Nově podávané projekty:

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..