Budějcká Drbna 8.10.2014: Olovo z kovošrotu zamořilo rybníky i park v Novém Vrátě

Park u kovošrotu v Novém VrátěKovošrot v Novém Vrátě je několik desetiletí trnem v oku tamních obyvatel. Není divu. Lidé se jednohlasně shodují, že podnik v minulosti způsobil svým počínáním významnou ekologickou zátěž v podobě kontaminace nejbližšího okolí zdraví nebezpečnými látkami, zejména olovem.

Vrásky na čele však mají Novovrátečtí ještě z úplně jiného důvodu. Velmi je znepokojuje dlouhodobý postoj magistrátních úředníků, kteří i přes alarmující výsledky šetření České inspekce životního prostředí stále nekonají tak, jak by si obyvatelé této budějcké městské čtvrti představovali.

V parku přiléhajícím k areálu kovošrotu totiž bylo zjištěno osminásobné překročení povoleného limitu olova. Jenže právě tady nastává problém. Pozemky v okolí rybníků patří soukromé firmě a město tak odmítá s nimi cokoliv dělat. Kromě toho jsou ještě podle úředního dokumentu omezeny zákazem zcizení nebo zatížení a je na ně uvaleno takzvané zástavní právo smluvní.

Toxické látky v minulosti výrazně zamořily také oba tamní rybníky – Dolejší a Pekařský, které jsou majetkem města. V sedimentu toho většího byl už před čtyřmi lety naměřen 140násobek (!) olova, než stanovuje zákon. Expertízám tehdy nevyhověly ani hodnoty halogenovaných organických sloučenin (AOX) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Budějcká Drbna má výsledky odběrů vzorků usazenin z 24. září 2010, které si tehdy nechalo vypracovat město, k dispozici.

Olovo přitom je nebezpečné zvláště pro dětský organismus, kam se po vniknutí ukládá a vylučuje se jen velmi obtížně. I stopy olova v okolním prostředí a potravě mohou vést při trvalém přísunu do organismu k následným závažným onemocněním. A jelikož pozemky kovošrotu i rybníky sousedí s hřištěm Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka, místní rozhodně nezůstávají v klidu.

„Tímto již dlouhodobým stavem jsem silně znepokojen, jelikož můj syn tam chodí do školy a dříve navštěvoval i školku. Konkrétní hodnoty nikdo neznal, později jsme se však dozvěděli, jak vysoce je překročena norma. Od magistrátu jsme žádné varovné informace nedostali, nedal tam ani výstražné cedule,“ řekl obyvatel Nového Vráta Jan Luxík a zároveň připomněl, že park pravidelně děti ze školy navštěvují.

Škodliviny v rybníce jsou prý zapouzdřené

Pokud jde o rybníky, které jsou v majetku města, tady můžou představitelé budějcké samosprávy zasáhnout prakticky okamžitě. Jenže… „Kontaminace sedimentu v rybnících je samozřejmě problém. Jelikož tam chybí přítok i odtok, nebezpečné látky jsou zapouzdřené a podle našich posledních zjištění se nešíří dál,“ uvedl v těchto dnech vedoucí odboru životního prostředí českobudějovického magistrátu Svatopluk Mika.

Podle jeho kolegy z investičního odboru Zdeňka Šedy se problematikou rybníků v Novém Vrátě, které dnes využívají například sportovní rybáři, město zabývá již několik let. „Byla zpracována projektová dokumentace na vyčištění rybníků a vyřešení možnosti odkanalizování. Hledali jsme možnost získat na tuto akci dotace, to se nám ale nepovedlo. V příštím roce očekáváme vypsání některých dotačních programů, a tak připravujeme projektovou dokumentaci, abychom mohli žádost znovu obnovit. Pokud to však ani tentokrát nevyjde, bude záležet na finančních možnostech města, zda se pustí do investice v odhadované výši 10 až 12 milionů korun,“ uvedl vedoucí investičního odboru.

Se žádostí o vyjádření k tomuto tématu Budějcká Drbna oslovila také náměstkyni primátora Ivanu Popelovou, která už v lednu roku 2006 odpovídala na podnět obyvatel Nového Vráta tlumočený tehdejším zastupitelem Janem Singerem takto: „Co se týká okolí vodních ploch, zjistili jsme, že břehy jsou (podle našeho mínění) neoprávněně využívány majiteli přilehlých parcel k popojíždění osobními automobily. Toto popojíždění, případně opravy a mytí, je jedna z příčin znečištění ploch u kovošrotu,“napsala tehdy Popelová. V současné době se náměstkyně primátora k věci nechtěla vracet. „To je akce milion let stará. Snažila jsem se proti tomu bojovat, teď už si ale podrobnosti nevybavím,“ sdělila a odkázala na odbor životního prostředí.

Rozsáhlý areál kovošrotu zasazený do obytné čtvrti tíží tamní obyvatele už dlouho. Přitom ještě komunističtí politici před sametovou revolucí rozhodli, že se podnik přestěhuje jinam, blíž k objektu Škody. Z toho ale sešlo a magistrát se v roce 1996 rozhodl i přes důrazný odpor občanů kovošrot ponechat na stávajícím místě. Před osmi lety byla provedena sanace jeho vnitřního areálu a došlo ke stavebním úpravám, aby provoz splňoval stanovené limity hluku, prašnosti a podobně. Jenže v přilehlém parku problém kontaminace půdy a černých skládek přetrvává.

Kovošrot s obyvateli nekomunikuje

Už čtvrtstoletí proti novovráteckému kovošrotu bojuje tamní obyvatel a dlouholetý občanský aktivista Jaroslav Janda. Devadesátiletý, ale stále vitální muž podal v červnu letošního roku na magistrátní úředníky trestní oznámení. Neuspěl, nebyl prý k tomu oprávněn. „Dnes už nepoznáte, kde skládka autobaterií byla, všude akorát najdete kusy plastů zašlapaných do země. Magistrátní úředníci tvrdí, že je všechno v pořádku, přitom inspekce životního prostředí prokázala výskyt toxického olova a městská policie potvrdila černé skládky,“ poukázal na nečinnost úředníků z odboru životního prostředí.

Právě úředníci z magistrátu po květnové návštěvě této lokality konstatovali, že významný krajinný prvek Park u Kovošrotu není znečištěn, kusy plastů jsou pouze na pozemku kovošrotu a tím pádem nejsou kompetentní tuto skutečnost řešit. Zároveň tvrdí, aniž by udělali odběry vzorků z půdy či vody, že tam nebyly zjištěny žádné závadné a nebezpečné látky, které by mohly ohrozit kvalitu jakosti podzemní vody. A nalezené odpady prý nejsou nebezpečné životnímu prostředí. Protokol s tímto vyjádřením z 2. května 2014 zaslali občanům s vymazanými jmény všech vyřizujících úředníků…

„Vzhledem k tomu, že pozemek patří společnosti, která stávající stav, jenž trvá od doby před rokem 1990, nezavinila a ekologická smlouva o odstranění staré ekologické zátěže nebyla přímo pro tuto lokalitu podepsána, nemá ČIŽP žádné nástroje, kterými by mohla jakýkoliv subjekt donutit provést sanaci uvedeného území. Dle zákona o odpadech totiž vlastník pozemku za odpady na něm se nacházející neodpovídá, pokud není jejich původce či vlastník,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí České Budějovice Vladimír Jiráček.

Jaroslav Janda je však přesvědčen, že kovošrot v minulosti dostal od Fondu národního majetku určité finanční prostředky na odstranění staré ekologické zátěže. „K tomu však podle mého názoru nedošlo. Před školou měl navíc udělat ochranný val, což se také nestalo. Letos se tam pouze objevil plot, teď to tam vypadá jako v koncentráku,“ dodal s tím, že kovošrot s obyvateli Nového Vráta nikdy nekomunikoval. „Když jsme na něco přišli, museli jsme to vždy řešit přes město.“

Obyvatelé Nového Vráta považují za nezbytné donutit zodpovědné orgány tento závažný problém řešit. „Přijde mi smutné, že město ví o znečištění tohoto místa už několik let a stále se nic neděje. Přitom mohlo konat už v době, kdy likvidaci staré ekologické zátěže platil Fond národního majetku. Trápí mě, že je možná znečištěné i dětské hřiště,“ přidala svůj názor Iveta Duchoňová, která se o problematiku kovošrotu zajímá rovněž několik let.

Napsal Pavel Kacerovský

Zdroj: Budějcká Drbna 8.10.2014

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..