Arnika: Hesla o “levnější energii” by neměla zaslepit rozum (2.5.2022)

FOTO: wikimedia (Xth-Floor)

Stavba spalovny v českobudějovickém Novém Vrátě získala od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Proti zpracované dokumentaci se přitom již opakovaně ohradily stovky obyvatel a několik sdružení, včetně Arniky. V rámci ochrany životního prostředí a zdraví lidí v dokumentu totiž chybí celá řada informací, jako je složení zbytků po spalování odpadů, které bude spalovna produkovat a které obsahují nebezpečné toxické látky.

Sdružení Arnika spatřuje největší úskalí v částech dokumentace, kde jsou zásadní nedostatky v hodnocení zdravotních dopadů spalovny a také v nastavení monitoringu toxických látek, které budou ze spalovny odcházet. “Dlouhodobě se snažíme například upozornit na všeobecný nešvar spaloven, kdy směsi popílku a dalších zbytků, které při spalování vznikají, a které obsahují toxické látky včetně nebezpečných dioxinů, (1) “mizí” ve stavebních materiálech, a tak se dostávají zpátky k nám. Dle dokumentace chystané spalovny v Českých Budějovicích tomu ani tady nemá být jinak,” poukázala na největší rizika Sarah Ožanová z Arniky.

Plánovaná kapacita spalovny je 160 000 tun odpadu ročně, po spalovnách v Praze a Brně by tak mělo jít o třetí největší spalovnu v ČR. Samotné České Budějovice by přitom v současné chvíli naplnily kapacitu spalovny jen zhruba z jedné čtvrtiny, zbytek odpadu by se tedy musel dovážet ze širšího okolí, nebo dokonce i ze zahraničí. (2)

“Obáváme se, že kvůli aktuální energetické krizi mohou lidé snadněji podlehnout líbivým slovům o dostupné energii. Asi jen málokdo by si dnes ale vysypal popelnici do kotle, protože sousedi by se jedovatým kouřem dusit dlouho nenechali. Spalovna je sice technologicky samozřejmě jinde, zlikvidovat toxické látky a přeměnit je na panensky čistou surovinu ale také neumí. Její obří kapacita pak naznačuje, že bude muset dlouhodobě spalovat obrovské množství odpadu prakticky odkudkoliv, aby lidé skutečně dostali své teplo, v tom vidíme největší problém, který je nutné řešit,” doplnila za českobudějovickou pobočku Arniky Jitka Straková.

Kapacita spalovny bude mít druhotný dopad také na obyvatele v jejím okolí. Spolek TGM novevrato.cz s její výstavbou hlasitě nesouhlasil. “Tolik směsného odpadu, který bude potřebovat k provozu, se bude muset dovézt a zároveň navíc zhruba třetina z tohoto množství se bude muset naopak odvézt ve formě strusky a popílku. Obáváme se tedy nepřiměřené hlukové a dopravní zátěže v území a související produkce emisí ze silniční dopravy. Dle údajů o plánovaném počtu kamionů, bude zřejmě do spalovny každých 8 minut přijíždět nebo z ní naopak odjíždět jeden kamion. Slibovaná železniční doprava zřejmě zůstane jen na papíře,“ shrnula za obyvatele Nového Vráta členka spolku Eva Semančíková.

Arnika chce v neposlední řadě poukázat na fakt, že předsedou představenstva Teplárny České Budějovice, která chce spalovnu postavit, je Václav Král, který se ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 stal poslancem, a navíc je od ledna 2022 předsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a členem Rady pro odpadové hospodářství. Spojení těchto funkcí Arnika považuje minimálně za podezřelé, protože Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR mimo jiné schvaluje zákony regulující tzv. energetické využití odpadů, včetně možné finanční podpory.

Sdružení Arnika nesouhlasí se všeobecně podprůměrnou kvalitou dokumentací pro povolování staveb spaloven a jejich nadbytečným množstvím, které by mohlo sousedním státům umožnit zbavovat se svého odpadu na úkor obyvatel České republiky. Ti mohou boj proti nekoncepčnímu rádoby řešení energetické krize a odpadového hospodářství i nadále podporovat podpisem pod tuto výzvu. ZEVO Nové Vráto totiž musí získat ještě celou řadu povolení, které může veřejnost ovlivnit.

(1) Až čtvrt milionu tun strusky, popelu a popílku ročně vyprodukují současné spalovny v České republice. Tyto pevné zbytky po spalování odpadů obsahují stejné množství nebezpečných dioxinů, jaké do ovzduší vypustí všichni znečišťovatelé v naší zemi dohromady. 

(2) https://arnika.org/cesko-planuje-zbytecne-spalovny-palivo-ve-forme-odpadu-se-bude-muset-dovazet-ze-zahranici 

Zdroj: https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/hesla-o-levnejsi-energii-by-nemela-zaslepit-rozum

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..