Arnika: Zklamání v Českých Budějovicích. Záměr naddimenzované spalovny přes Ministerstvo životního prostředí pravděpodobně projde i se všemi nedostatky (10.3.2021)

Odpad po spálení ve spalovně odpadu ZEVO Chotíkov
Odpad po spálení ve spalovně odpadu ZEVO Chotíkov (ilustrační obrázek)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Ministerstvo životního prostředí dá plánované spalovně v Novém Vrátě v Českých Budějovicích, v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), pravděpodobně zelenou. A to i přes připomínky poukazující na četné nedostatky v rámci ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Proti zpracované dokumentaci se přitom ohradily stovky obyvatel a několik sdružení, včetně Arniky.  

“V dokumentaci chybí zásadní informace o složení zbytků po spalování odpadů, které bude spalovna produkovat a které obsahují nebezpečné toxické látky, dále má nedostatky v hodnocení zdravotních dopadů provozu spalovny či v nastavení monitoringu toxických látek v jejím okolí,” připomněla Jitka Straková z českobudějovické pobočky sdružení Arnika. “Spolu s jasným předimenzováním plánované spalovny, jejíž kapacita má být 160 000 tun odpadu ročně, považujeme zmíněné aspekty za základní překážky pro výstavbu jakékoliv moderní spalovny v České republice,” doplnila koordinátorka kampaně Nespaluj, recykluj! Sarah Ožanová. 

Ministerstvo životního prostředí nyní vydá posudek, na jehož základě může být záměru vydáno souhlasné stanovisko. Podle Arniky by naopak projekt měl být (po)zastaven, stejně jako tomu je v případě záměru na stavbu spalovny nebezpečných odpadů v Pardubicích, jejíž dokumentace byla 7. 3. 2022 vrácena k přepracování právě z důvodu řady nedostatků, na které spolky a obyvatelé upozornili v rámci veřejného projednávání. 

“Respektujeme rozhodnutí ministerstva, vzhledem k množství podaných objektivních připomínek prezentovaných při veřejném projednání pociťujeme ale zároveň velké zklamání. Stále totiž zastáváme názor, že v Českých Budějovicích je velkokapacitní ZEVO nadbytečné a otázku odpadového hospodářství nevyřeší,” za Spolek TGM. novevrato.cz okomentovala výsledek posouzení Lenka Hessová. 

Důvodem, proč by Teplárna České Budějovice v budoucnu měla projít transformací, je ústup od spalování fosilních paliv; konkrétně uhlí. Teplárna však plánuje postavit spalovnu komunálního odpadu, který je z velké části tvořen materiály vyrobenými z ropy, tedy v podstatě fosilním palivem.  

“Arnika je dlouhodobě znepokojena nízkou kvalitou dokumentací pro posouzení vlivů provozu spaloven na životní prostředí v České republice. Ministerstvo životního prostředí bohužel také nedomýšlí důsledek povolování mnohočetných záměrů výstavby nových spaloven, které mohou na dlouhá léta zablokovat recyklaci. Na takovéto nekoncepční řešení, které je v rozporu s hierarchií nakládání s odpady, může Česká republika doplatit sankcemi za neplnění cílů evropských odpadových směrnic,” uvedla Ožanová. 

Sdružení Arnika si samozřejmě uvědomuje aktuální palčivou otázku energetické situace, zároveň ale upozorňuje, že podobné záměry je nutné i nadále zpracovávat pečlivě a zodpovědně, s ohledem na hrozby spojené právě třeba s toxickými zbytky po spalování a nebezpečnými chemickými látkami, které s těmito záměry jdou ruku v ruce. 

Pro více informací prosím kontaktujte Sarah Ožanovou (koordinátorku kampaně Nespaluj, recykluj!: sarah.ozanova@arnika.org), Jitku Strakovou (vedoucí pobočky Arniky v Českých Budějovicích: jitka.strakova@arnika.org, +420 777 266 386) nebo Evu Semančíkovou (zástupkyni spolku T.G.M. novevrato.cz: eva.semancikova@novevrato.cz, +420 776 575 542) 

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..