Arnika: Veřejné projednávání o spalovně v Českých Budějovicích (17.2.2022)

Ilustrativní foto odpadu (autor: Arnika)

Veřejné projednávání o spalovně v Českých Budějovicích bez jejích akcionářů. Na otázky o vlivu na životní prostředí a zdraví lidí nikdo dostatečně neodpověděl. Ani po veřejném projednání není jasné, jaké dopady na životní prostředí a zdraví místních bude mít stavba velkokapacitní spalovny odpadů (alias ZEVO) v Novém Vrátě v Českých Budějovicích. Veřejnost se obává, že se zpracovatel dokumentace ke spalovně dostatečně nezabýval celou řadou možných dopadů na životní prostředí. Na většinu dotazů se místním, ani spolkům, nedostalo uspokojivé odpovědi. Největší obavy tak nadále vzbuzují předimenzování kapacity spalovny, které si vyžádá svoz odpadků možná až ze zahraničí, produkce popílku s dioxiny a v neposlední řadě enormní zatížení nákladní automobilovou dopravou.

Teplárna České Budějovice se chystá projít transformací kvůli ústupu od spalování uhlí. Její plánovanou kapacitu 160 000 tun odpadu ročně by samotné České Budějovice v současné chvíli naplnily jen zhruba z jedné čtvrtiny, což může znamenat potřebu pálit tříditelný odpad, který nyní končí ve směsi, ale do budoucna by ho bylo třeba recyklovat. Hrozí, že požadovaný zbytek odpadu se tak bude dovážet ze širokého okolí, možná dokonce ze zahraničí, což přinese další dopad na životní prostředí v podobě emisí z dopravy. Dotaz, jak si spalovna potřebné množství odpadu zajistí, nebyl odpovězen.

“Opakovaně jsme se na jednání dotazovali na důvod, proč má být plánovaná spalovna takto předimenzovaná, ale jasné odpovědi jsme se nedočkali. Investor (Teplárna České Budějovice) a zpracovatel dokumentace EIA nesmyslně reagovali, že se předpokládá, že produkce odpadu bude nadále růst. To je ovšem v naprostém rozporu s evropskými a celorepublikovými plány odpadového hospodářství a toto tvrzení nenachází oporu ani v závazné hierarchii nakládání s odpadem,“ uvedla Sarah Ožanová z Arniky.

“Dokumentace plánované spalovny má podle nás velké mezery a nesrovnalosti v posouzení rizik spojených s nárůstem dopravy, negativní dopady vyššího hluku a znečištění ovzduší, ničení životního prostředí, rozpor s Územní energetickou koncepcí Jihočeského kraje aj.,” zopakovala hlavní nedostatky Eva Semančíková ze Spolku T.G.M. novevrato.cz.

“Veřejné projednání bohužel nepřineslo žádné pozitivní novinky. V dokumentaci chybí informace o složení zbytků po spalování odpadů, které bude spalovna produkovat a které obsahují nebezpečné toxické látky, dokumentace má nedostatky v hodnocení zdravotních dopadů spalovny a také v nastavení monitoringu toxických látek v jejím okolí. Jihočeský kraj měl již v minulosti neblahou zkušenost se zpracováním popílků ze spaloven odpadů s vysokým obsahem dioxinů,” doplnila Jitka Straková, vedoucí pobočky Arniky v Českých Budějovicích.

Krom několika místních spolků a odborníků na životní prostředí se proti nedostatkům zpracovaného záměru spalovny postavilo také 500 lidí, kteří svůj nesouhlas stvrdili podpisem výzvy k pozastavení projektu. Ministerstvo životního prostředí má v tuto chvíli (od Teplárny) na stole dokument pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a rozhodne, zda bude oznamovatel muset dokumentaci záměru přepracovat či doplnit. Podle nesouhlasných připomínek spolků by tak mělo učinit.


 

Poznámka: Jediným akcionářem Teplárny České Budějovice a.s., je město České Budějovice. V čele představenstva stojí poslanec za ODS Václav Král, který je od letošního roku také členem parlamentního Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí. Veřejného projednání (dne 17. 2. 2022) se zúčastnila přibližně stovka lidí, mezi kterými ovšem chyběli aktivně zapojení zástupci vedení města Českých Budějovic. Nesouhlasných vyjádření s posouzením vlivu stavby na životní prostředí a veřejné zdraví dostalo Ministerstvo životního prostředí celkem 17. 

Převzato z webu organizace Arnika https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/verejne-projednavani-o-spalovne-v-ceskych-budejovicich. Tisková zpráva vystihuje stanovisko Spolku T.G.M. novevrato.cz, jehož zástupci se rovněž projednávání zúčastnili.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..