Bude v Novém Vrátě spalovna odpadu?

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás tímto informovat o další aktivitě týkající se životního prostředí obyvatel (nejen) Nového Vráta. Jedná se o záměr vybudovat spalovnu odpadu (přesněji řečeno ZEVO = zařízení pro energetické využití odpadů) v místě současné Výtopny Vráto na Okružní ulici, s využitím stávajícího 160 m vysokého komína. Detailnější popis můžete nají v materiálu Teplárny České Budějovice, a.s. (TČB), který byl představen zastupitelstvu města v dokumentu „Strategie pro zelené město“, k dispozici pod bodem č.7 zde https://www.c-budejovice.cz/zasedani-zm/271499/materialy

Doposud jsme absolvovali informativní jednání se zástupci předkladatele návrhu (TČB) na úrovni představenstva společnosti a zpracovateli studie EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Stručné shrnutí k záměru ZEVO:

 • Na úrovni valné hromady byl schválen záměr realizovat odklon od spalování uhlí k jinému způsobu výroby tepla
 • Objemový plán spalování je až 160 tisíc tun odpadu ročně (s tím, že ČB v současné době vyprodukují cca 40 tisíc tun odpadu a zbytek by se dovážel)
 • Projekt v souladu s evropskou legislativou zahrnuje užití moderní technologie, která zabezpečí dosažení emisí pod úrovní nových emisních limitů odvozených z nejlepších dostupných technik (BAT)
 • V projektu se počítá s možností přepravy materiálu i po kolejích (využití vlečky), nelze však garantovat její procentuální zastoupení – věc budoucích smluv
 • Zásoba paliva bude držena na 5 dní, vše se skladuje uvnitř objektu, mimo objekt nic
 • Provoz je podtlakový, aby nedocházelo k úniku zápachu, výstup vzduchu je přes komín
 • Původní záměr budovat v areálu provoz atraktivní pro lidi nyní není uvažován (i s přihlédnutím ke snaze negenerovat další dopravní zátěž okolí)
 • Nejbližší referenční zařízení v ČR je v Chotíkově u Plzně ( https://www.zevoplzen.cz/)
 • TČB je otevřena návrhům co zohlednit při realizaci
 • Výstavba bude trvat až 3 roky

Námi doposud prezentované připomínky a obavy:

 • Navýšení dopravy na už tak přetížené Okružní ulici a na Rudolfovské, ke které bude nutné připočíst i provoz z plánované dostavby tzv. Severní spojky. Ta bude, ve své podstatě, končit na křižovatce Okružní – Rudolfovská.
  • Z toho plynoucí zátěž polétavým prachem, PCB, oxidy dusíku a oxidem uhelnatým a také hlukem z toho plynoucím
  • Číslo cca 60 nákladních vozidel s odpadem navíc, které TČB deklarovala není konečné, protože ty vozy následně musí z areálu odjíždět, musí vyvážet nespalitelný odpad a také vyprodukovanou strusku z vlastního spalování.
 • Obavy z vlastního provozu třídičky odpadu a spalovny a to následující:
  • Dovoz odpadu v otevřených nákladních vozech
  • Dovoz odpadu v otevřených nákladních vozech Českých drah
  • Únik či trvalé unikání zápachu z třídičky a ze skladování dopadu
  • Hluk, vznikající z “homogenizace” odpadu (a jeho celková úroveň včetně kumulace s hlukem z D3)
  • Mírné obavy ze spalin, ale myslíme si, že ty budou mít větší dopad na osídlení, které jsou od provozovny více “po větru” – Vráto, Rudolfov, Adamov, Hůry…
  • Z následků možné havárie v třídírně a ve spalovně
  • Využívání plánovaného propojení Vrbenské a Rudolfovské v oblasti křižovatky s Hlinskou ulicí ke svozu odpadu do spalovny
 • Pokud je referenčním zařízením ZEVO v Chotíkově u Plzně, je záměrem začít za deset let používat technologii spalování, která v té době bude cca 30 – 40 let stará?
  • Promítnutí nových technologií čištění spalin do záměru a jeho realizace
  • Promítnutí nových technologií zpracování nebezpečného odpadu do záměru a jeho realizace
  • Promítnutí nových technologií recyklace do záměru a jeho realizace
 • Dlouhodobá zátěž stavbou (hluk, prach)
 • Potřebnost kapacity 160.000 tun odpadu ročně při neustále se zvyšujícím podílu tříděného odpadu a zdokonalování technologií recyklace
 • Dílčí připomínka k záměru: v případě stavby zajistit možnost cyklo a pěšího spojení Rudolfovská – Pražská podél Okružní
 • Dopad záměru, budování a provozu spalovny do ceny nemovitostí bude negativní. Čím jej bude investor (město) vlastníkům nemovitostí v okolí kompenzovat?

Další postup: první návrh studie EIA očekáván do konce roku 2020. Následně dojde k projednávání s dotčenými účastníky a radnicí ČB.

Spolek T.G.M. novevrato.cz v jednání k ZEVO navazuje na činnost vlastním jménem a také dlouhodobé veřejně prospěšné aktivity členů a svých předchůdců v oblasti životního prostředí obyvatel Nového Vráta a Českých Budějovic trvajících víc než 30 let. Neváhejte nás kontaktovat v případě zájmu získat bližší informace či aktivně podpořit naše snahy o přeměnu naší čtvrti a města na lepší místo pro život. Děkujeme.

Kontakty:
e-mail: info@novevrato.cz    
web: https://novevrato.cz/     
facebook: https://www.facebook.com/SpolekT.G.M.NoveVrato/

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..