Category Archives: Aktuality

Pojďte se s námi připojit k akci „Ukliďme Česko“ a ukliďme kousek Nového Vráta

Dobrý den,
pojďte se s námi připojit k akci „Ukliďme Česko“ a ukliďme kousek Nového Vráta. Bližší informace a přihlášku naleznete na stránkách www.uklidmecesko.cz nebo můžete napsat na email: eva.semancikova@novevrato.cz

Sraz je v sobotu 8.4.2017 v  9:00 před školou.

Pěkný den!
Eva Semančíková
Místopředsedkyně Spolku T.G.M. novevrato.cz

Leták akce ke stažení zde.

Připojte se k výzvě Frank Bold – za Vaše práva

Vážení příznivci, připojte se, prosím k zásadní výzvě Frank Bold, ovlivňující vaše práva a činnost našeho spolku.

V brzkých dnech se stane něco, co se zásadně dotýká i vás. Poslanci chtějí schválit novelizaci stavebního zákona: jestli se tak stane, ztratíte plné právo se jako občan zajímat o to, co se vám staví “za rohem”, a aktivně se na tom podílet.

Máte teď možnost se proti změně postavit a hájit své právo ovlivňovat záležitosti, které se vás týkají – stavbu čističky u rybníka, revitalizace parku nebo umístění hypermarketu v historickém centru. Připojte svůj podpis k výzvě a kampani Platformy 21, kterou jsme pro tuto příležitost spustili. Je to teď o vás.

Zástupci spolků přednesli 20.3.2017 na zastupitelstvu ČB výzvu „Moderní město jako místo k životu“

Na včerejším zasedání zastupitelstva spolky Domovina a Spolek T.G.M. novevrato.cz přečetly společnou výzvu za „moderní město jako místo k životu“. Za České Budějovice, kde se bude dobře žít i našim potomkům v dalších desetiletích a hlavními prioritními hodnotami budou kvalitní životní prostředí, kvalitní městská krajina a ucelený koncept dopravy podporující pěší a cyklisty, efektivní veřejná doprava, bezpečná mobilita dětí a mládeže, řešení dopravních návazností v regionu a po hlavních dopravních tepnách, fungující systém hospodářské a tranzitní dopravy.

Pozvánka na vystoupení občanů a k podpoře aktivit spolku 20.3.2017

Vážení spoluobčané, chceme-li svá přání vyjádřit, musíme je umět naformulovat a přednést na správném místě.

Náš spolek je jeden z iniciátorů výzvy za město přátelské ke svým obyvatelům.

Naše představy o městě jako místě k životu chceme za nás za všechny přednést našim zastupitelům již toto pondělí 20. března ve 13.00 hodin v zasedacím sále zastupitelstva ČB radnice.

Potřebujeme k tomu Vaši podporu formou fyzické přítomnosti při čtení výzvy, a to velmi.

Veřejné projednání k zahájení územního řízení k D3 v ČB

Veřejné projednání k zahájení územního řízení k D3, (půjde i o úsek do Hlinska) proběhne zítra 15.3. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva města České Budějovice, budova radnice, vchod č. 3, druhé patro, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1. Je to poslední možnost podat námitky k územnímu řízení.

Pozvánka na veřejnou diskuzi Vliv špatné kvality ovzduší na zdraví populace – 16.3.2017, ČB

Výhled na ČB v zimní inverzi

Přednášející: významný akademik Prof. MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., který kritiku laxního postoje ke kvalitě ovzduší opírá o svůj dlouholetý výzkum, zejména karcinogenů (BaP – benzo[a]pyrenu, ve vazbě k jemnému polétavému prachu). Mj. srovnával ovzduší Ostravy a ČB a konstatoval, že ovzduší v ČB je špatné, dokonce horší, než v Praze…

Veřejná diskuze se koná od 17:00, ve Studiovém sálu Českého rozhlasu, U Tří lvů 1, České Budějovice

Plakát akce s detaily ke stažení zde.

Členská schůze spolku T.G.M. novevrato.cz – náhradní termín

Vážení spoluobčané, naši příznivci, členové spolku a zájemci o členství,

jelikož členská schůze konaná dne 7. 12. 2016 nebyla usnášeníschopná, z důvodu nízké účasti členů spolku, zveme Vás na členskou schůzi spolku T.G.M. novevrato.cz konané v náhradním termínu:

členská schůze spolku se uskuteční dne 1. 2. 2017 od 20:00.

Všichni jste srdečně zváni. Sejdeme se opět v prostorách Baby centra Šikulka(restaurace v prvním patře, popř. konferenční místnost dle počtu účastníků a možností). Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 30. 1. 2017 na naší e-mailové adrese: info@novevrato.cz. Uvítáme všechny Vaše náměty a návrhy.

Zemřel Jaroslav Janda

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 16. 1. 2017 zemřel náš dobrý soused, dlouholetý bojovník za lepší životní prostředí v Novém Vrátě i celých Českých Budějovicích, člověk s nezlomnou vírou ve spravedlnost a demokracii, ctitel a nositel odkazu T. G. Masaryka, vážený pan Jaroslav Janda.

Děkujeme za inspiraci. Vzpomínáme a nezapomeneme.
Spolek T.G.M. novevrato.cz

S panem Jaroslavem Jandou se naposledy rozloučíme v pondělí 23. ledna 2017 ve 13:00 hodin v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.

Závěr zjišťovacího řízení k asfaltovně: vliv na ŽP a zdraví bude posuzován!

Závěr zjišťovací řízení

Na úřední desce magistrátu je od 9.1.2017 zveřejněn dokument „Závěr zjišťovacího řízení“ k záměru „Výrobna asfaltových směsí České Budějovice“, který jsme i my jako spolek připomínkovali. Celý dokument je k dispozici i zde.

Štastný nový rok 2017 přeje Spolek T.G.M. novevrato.cz

PF 2017 - Spolek T.G.M. novevrato.cz

Průzkum názorů obyvatel Českých Budějovic na život ve městě

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás tímto upozornit na existenci stránek „Strategický plán Českých Budějovic 2017 – 2027„, kde aktuálně probíhá „Průzkum názorů obyvatel Českých Budějovic na život ve městě„. Předem děkujeme za Vaši účast v průzkumu.

Váš Spolek T.G.M. novevrato.cz

Upozornění na důležitý bod k jednání v pondělí 12. prosince 2016 na zasedání zastupitelstva ČB

Spolek Domovina za živé město upozorňuje:
Zítra v pondělí 12. prosince ve 13.00 v zasedacím sále ČB radnice při zasedání zastupitelstva bude řešen návrh přemostění Vltavy U Nemocnice ČB a přivedení nákladní dopravy, kromě jiného, do prostoru nových objektů dětského a neonatolotického centra nemocnice. Váš zájem o budoucí řešení je důležitý. Můžete-li věnovat hodinku poledního času věci, která bude mít na dlouhá desetiletí nevratný dopad na životní prostředí města, přijďte prosím podpořit pouhou svou přítomností své spoluobčany, kteří za zdravé městské prostředí bojují za všechny nás, kteří si přejeme, aby naše děti žily ve zdravých Českých Budějovicích.

6.12.2016 podány připomínky k záměru vybudovat výrobnu asfaltových směsí v Českých Budějovicích

Dovolujeme si upozornit občany města, že se chystá další zásah do jejich životního prostředí, které je již tak ve smyslu hygienických limitů nadlimitně zatížené dopravou. Záměr investora je zveřejněn na portálu EIA. O záměru též informoval 30.11.2016 zpravodajský portál iDNES.cz.

Jako Spolek T.G.M. novevrato.cz jsme, z titulu dlouhodobého působení v oblasti ochrany životního prostředí, dne 6.12.2016 podali připomínky k uvedenému záměru na Krajský úřad Jihočeského kraje.

Kulturní tip: BRATŘÍČEK KAREL

„Film Bratříček Karel ukazuje  tragické osudy legendy dvou československých revolucí – 1968 a 1989. Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a představí zajímavé archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes aktuální – byl vizionář, předvídal budoucnost, ale zároveň výborně reflektoval současnost. Věčný rebel…“ (text Artcam)

Nejde jen o dokument o Karlu Krylovi, ale i retrospektivu nedávných dějin naší země.

Zamyšlení k 17. listopadu

17. listopad oslavujeme jako Den boje za svobodu a demokracii. Události 17.11.1939 v naší, tehdy nacistickým Německem okupované, zemi jsou od roku 1941 připomínány jako Mezinárodní den studenstva – jediný mezinárodní svátek  českého původu. Zároveň si připomínáme i události při 50. výročí tohoto svátku – v roce 1989. Jde bez pochyby o klíčový milník naší nedávné historie, se zásadním vlivem na současnost.

Nově nabytá svoboda se stala národu vítanou vzpruhou po více jak 40ti letech komunistické diktatury, udržované od roku 1968 přímou vojenskou okupací ze strany SSSR. Svobody jsme dosáhli a země po několika letech počátečních obtíží začala znovu prosperovat, přes všechny problémy a chyby. Kdo pamatuje, potvrdí obrovský rozdíl, je to velký úspěch, važme si jej každý den! Ačkoliv jsme svobodu tenkráte získali bez krveprolití, někteří i v tomto případě krví či obrovskými osobními oběťmi zaplatili. Nezapomínejme proto a střežme si ji!