Tag Archives: Tiskové zprávy

Pozvánka na setkání 16.11.2018 k tématu „Bezpečně z Nového Vráta do centra?“

Pozvánka 16.11.2018
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás (viz leták) pozvat v pátek 16.11. 2018 v 17h do ZŠ T.G.Masaryka, Nové Vráto.
Děti školou a senioři vítáni!

Eva Semančíková

Místopředsedkyně spolku T.G.M. novevrato.cz

e-mail: eva.semancikova [at] novevrato.cz

Akce probíhá ve spolupráci se zástupci Statutárního města České Budějovice.

Pozvánka ke stažení zde.

Zemřel Jaroslav Janda

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 16. 1. 2017 zemřel náš dobrý soused, dlouholetý bojovník za lepší životní prostředí v Novém Vrátě i celých Českých Budějovicích, člověk s nezlomnou vírou ve spravedlnost a demokracii, ctitel a nositel odkazu T. G. Masaryka, vážený pan Jaroslav Janda.

Děkujeme za inspiraci. Vzpomínáme a nezapomeneme.
Spolek T.G.M. novevrato.cz

S panem Jaroslavem Jandou se naposledy rozloučíme v pondělí 23. ledna 2017 ve 13:00 hodin v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.

My říkáme NE těm, co znají voliče jen před volbami

Volby jsou tu, všude billboardy se spoustou usmívajících se tváří a ve svých schránkách jste jistě našli bezpočet barevných letáků politických stran a hnutí ucházejících se o vaši podporu. Volební systém této země neumožňuje odvolat ty, kteří své sliby neplní, ani ty kdo ihned po volbách začnou dělat pravý opak. Obal prodává. Politici to dobře vědí. Teď nás potřebují. Za dva dny pro ně budeme bezvýznamní, a pokud po nich budeme něco chtít, tak nás budou ignorovat. To je naše trpká a dlouholetá zkušenost. Neházejme však všechny do jednoho pytle, ale také rozeznejme zrno od plev.

Změna názvu občanského sdružení Hlinská – klidné bydlení, o.s.

Občanské sdružení „Hlinská – klidné bydlení“ se z důvodu nové legislativy, platné od začátku roku 2014, mění z občanského sdružení na občanský spolek. Zároveň, z potřeby rozšíření působnosti sdružení na širší spádovou oblast a rozsáhlejší okruh problematiky, jsme se rozhodli změnit název naší organizace. Jako nový název jsme zvolili:

Spolek T.G.M. novevrato.cz

Vzorem a inspirací pro název spolku nám je osobnost T. G. Masaryka, který je pro nás symbolem morálního, spravedlivého a fungujícího státu. Zároveň je jeho jméno tradičně spojováno s Novým Vrátem a byla po něm pojmenována i základní škola v Novém Vrátě, která se dlouhodobě těší uznání odborné i laické veřejnosti za kvalitu výuky a přístupu k dětem, které tam zahajují své vzdělávání.
Hlavní náplní spolku zůstává ochrana životního prostředí, zdravých životních podmínek, péče o urbanistický ráz a charakter území, především v katastrálním území České Budějovice 4 a okolí, sledování záměrů, které můžou mít dopad na toto území či jeho obyvatele a aktivní účast v právních, soudních či jiných řízeních.

Tiskové prohlášení: Zrušení plánovaného Hlinského přivaděče

Občanské sdružení „Hlinská – klidné bydlení“, v návaznosti na zahájené územní řízení k 1. etapě stavby Hlinského přivaděče, vyjadřuje tímto svůj nesouhlas s realizací této stavby a zahajuje intenzivní jednání pro úplné zrušení realizace této stavby. Jedná se o prokazatelně nekoncepční dopravní stavbu, která nijak neřeší danou dopravní problematiku, ale naopak dopravní situaci zhoršuje a v mnoha konkrétních a zásadních aspektech nenávratně poškozuje životní prostředí, místní občany Českých Budějovic, krajinu, kvalitu života, ekonomické zájmy obyvatel Českých Budějovic a mnoho dalších, neméně důležitých, životních práv a hodnot.