Tag Archives: Občanská aktivita

Pozvánka na setkání 16.11.2018 k tématu „Bezpečně z Nového Vráta do centra?“

Pozvánka 16.11.2018
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás (viz leták) pozvat v pátek 16.11. 2018 v 17h do ZŠ T.G.Masaryka, Nové Vráto.
Děti školou a senioři vítáni!

Eva Semančíková

Místopředsedkyně spolku T.G.M. novevrato.cz

e-mail: eva.semancikova [at] novevrato.cz

Akce probíhá ve spolupráci se zástupci Statutárního města České Budějovice.

Pozvánka ke stažení zde.

Ke komunálním volbám 2018

Vážení spoluobčané, po 4 letech jsou zde opět komunální volby a rozhodování komu dát svůj hlas. Po této době můžeme bilancovat co bylo z volebních slibů splněno, co se pod novým vedením radnice změnilo, kde zůstal prostor pro zlepšení. Za vedení spolku tentokrát nedáváme konkrétní doporučení jako minule. Myslím si, že však stojí za to upozornit na kandidaturu některých konkrétních lidí, kteří obětovali nemálo ze svého volného času, aby se pokusili prosadit velice důležité změny k lepšímu.

MF DNES 25.10.2017, Posudek: Olovo ve Vrátě zdraví neškodí

MF DNES, 25.10.2017 Posudek: Olovo ve Vrátě zdraví neškodí

Zdroj: MF DNES, 25.10.2017 

Pozvánka na slavnostní odhalení busty T.G.M. 14.9.2017

Zasedání zastupitelstva ČB 19.6.2017

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás upozornit, že zítra tj. 19.6.2017 proběhne poslední předprázdninové zasedání zastupitelstva města České Budějovice. Pětiminutová vystoupení občanů budou možné jako obvykle od 13:00 hodin.
Jak pravděpodobně víte, před několika dny byl oficiálně představen Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027. Je třeba, aby řada tam obsažených dobrých myšlenek nezůstala jen na papíře a bylo by nanejvýš vhodné upozornit zastupitele i na problematiku Nového Vráta, kde se potýkáme s řadou neduhů. Pokud je to jen trochu možné, přijďte, prosím, vystupte se svým příspěvkem nebo alespoň podpořte svou přítomností vystupující občany.

Podpořte s námi výzvu senátorům – Vraťte lidem práva!

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí.

Poslanecká sněmovna bohužel podpořila novelu ve špatném znění. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu a dejte jim vědět, že i nadále chceme práva se vyjadřovat k podobě svého domova.

Pojďte se s námi připojit k akci „Ukliďme Česko“ a ukliďme kousek Nového Vráta

Dobrý den,
pojďte se s námi připojit k akci „Ukliďme Česko“ a ukliďme kousek Nového Vráta. Bližší informace a přihlášku naleznete na stránkách www.uklidmecesko.cz nebo můžete napsat na email: eva.semancikova@novevrato.cz

Sraz je v sobotu 8.4.2017 v  9:00 před školou.

Pěkný den!
Eva Semančíková
Místopředsedkyně Spolku T.G.M. novevrato.cz

Leták akce ke stažení zde.

Připojte se k výzvě Frank Bold – za Vaše práva

Vážení příznivci, připojte se, prosím k zásadní výzvě Frank Bold, ovlivňující vaše práva a činnost našeho spolku.

V brzkých dnech se stane něco, co se zásadně dotýká i vás. Poslanci chtějí schválit novelizaci stavebního zákona: jestli se tak stane, ztratíte plné právo se jako občan zajímat o to, co se vám staví “za rohem”, a aktivně se na tom podílet.

Máte teď možnost se proti změně postavit a hájit své právo ovlivňovat záležitosti, které se vás týkají – stavbu čističky u rybníka, revitalizace parku nebo umístění hypermarketu v historickém centru. Připojte svůj podpis k výzvě a kampani Platformy 21, kterou jsme pro tuto příležitost spustili. Je to teď o vás.

Zástupci spolků přednesli 20.3.2017 na zastupitelstvu ČB výzvu „Moderní město jako místo k životu“

Na včerejším zasedání zastupitelstva spolky Domovina a Spolek T.G.M. novevrato.cz přečetly společnou výzvu za „moderní město jako místo k životu“. Za České Budějovice, kde se bude dobře žít i našim potomkům v dalších desetiletích a hlavními prioritními hodnotami budou kvalitní životní prostředí, kvalitní městská krajina a ucelený koncept dopravy podporující pěší a cyklisty, efektivní veřejná doprava, bezpečná mobilita dětí a mládeže, řešení dopravních návazností v regionu a po hlavních dopravních tepnách, fungující systém hospodářské a tranzitní dopravy.

Pozvánka na vystoupení občanů a k podpoře aktivit spolku 20.3.2017

Vážení spoluobčané, chceme-li svá přání vyjádřit, musíme je umět naformulovat a přednést na správném místě.

Náš spolek je jeden z iniciátorů výzvy za město přátelské ke svým obyvatelům.

Naše představy o městě jako místě k životu chceme za nás za všechny přednést našim zastupitelům již toto pondělí 20. března ve 13.00 hodin v zasedacím sále zastupitelstva ČB radnice.

Potřebujeme k tomu Vaši podporu formou fyzické přítomnosti při čtení výzvy, a to velmi.

Upozornění na zajímavý projekt „Skutečná elita našeho národa“

Dovolujeme si upozornit na zajímavý dobrovolnický projekt na Facebooku, který v duchu svého motta stručně v obrázcích představuje příběhy elity našeho národa.

„Nejsme národem zbabělců a udavačů.
Příběhy lidí, na které můžeme být hrdí.“


Příklady z galerie zveřejněných fotek.Členská schůze spolku T.G.M. novevrato.cz – náhradní termín

Vážení spoluobčané, naši příznivci, členové spolku a zájemci o členství,

jelikož členská schůze konaná dne 7. 12. 2016 nebyla usnášeníschopná, z důvodu nízké účasti členů spolku, zveme Vás na členskou schůzi spolku T.G.M. novevrato.cz konané v náhradním termínu:

členská schůze spolku se uskuteční dne 1. 2. 2017 od 20:00.

Všichni jste srdečně zváni. Sejdeme se opět v prostorách Baby centra Šikulka(restaurace v prvním patře, popř. konferenční místnost dle počtu účastníků a možností). Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 30. 1. 2017 na naší e-mailové adrese: info@novevrato.cz. Uvítáme všechny Vaše náměty a návrhy.

Závěr zjišťovacího řízení k asfaltovně: vliv na ŽP a zdraví bude posuzován!

Závěr zjišťovací řízení

Na úřední desce magistrátu je od 9.1.2017 zveřejněn dokument „Závěr zjišťovacího řízení“ k záměru „Výrobna asfaltových směsí České Budějovice“, který jsme i my jako spolek připomínkovali. Celý dokument je k dispozici i zde.

Průzkum názorů obyvatel Českých Budějovic na život ve městě

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás tímto upozornit na existenci stránek „Strategický plán Českých Budějovic 2017 – 2027„, kde aktuálně probíhá „Průzkum názorů obyvatel Českých Budějovic na život ve městě„. Předem děkujeme za Vaši účast v průzkumu.

Váš Spolek T.G.M. novevrato.cz

Upozornění na důležitý bod k jednání v pondělí 12. prosince 2016 na zasedání zastupitelstva ČB

Spolek Domovina za živé město upozorňuje:
Zítra v pondělí 12. prosince ve 13.00 v zasedacím sále ČB radnice při zasedání zastupitelstva bude řešen návrh přemostění Vltavy U Nemocnice ČB a přivedení nákladní dopravy, kromě jiného, do prostoru nových objektů dětského a neonatolotického centra nemocnice. Váš zájem o budoucí řešení je důležitý. Můžete-li věnovat hodinku poledního času věci, která bude mít na dlouhá desetiletí nevratný dopad na životní prostředí města, přijďte prosím podpořit pouhou svou přítomností své spoluobčany, kteří za zdravé městské prostředí bojují za všechny nás, kteří si přejeme, aby naše děti žily ve zdravých Českých Budějovicích.