Náš aktuální cíl

Naším stále trvajícím záměrem je zastavit v celém rozsahu stavbu dálničního Hlinského přivaděče, který celou přilehlou oblast devastuje a předurčuje k průmyslovému využití. Následně se zasadit o změnu územního plánu, tak, aby tato oblast byla určena jako obytná zóna, nikoliv průmyslová. Aktivně usilujeme o nápravu škod na životním prostředí v Novém Vrátě a jeho zkvalitnění pro život místních obyvatel. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími spolky a aktivními občany v tématech týkajících se rozvoje celého města.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.